Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Vogelsoorten per familie

Alle 381 soorten zijn per familie ingedeeld (1) .(lees verder onder het kader)
Click de familienaam om soorten in die familie te tonen; click nog eens om soorten te verbergen ('toggle').
De naam van een soort is een link naar de soortpagina met uitgebreide informatie (2).

Filter op beginletter familienaam met een knop in de index, de knop Toon lijst verwijdert het filter.
Alle groene knoppen werken bovendien (na selectie) als 'toggle' om de soorten in een lijst te tonen cq verbergen.

Toon lijst

 

Nederlands English Latijn
Aalscholvers
Alken
Baardmannen
Bijeneters
Boomklevers
Boomkruipers
Boszangers
Buidelmezen
Duikers
Duiven
Eenden
Flamingo's
Futen
Ganzen
Gierzwaluwen
Gorzen
Goudhanen
Grasmussen
Graszangers
Grielen
Heggenmussen
Hoenders
Hoppen
Ibissen
IJsvogels
Jagers
Jan-van-genten
Kerkuilen
Klauwieren
Kluten
Koekoeken
Kraaien
Kraanvogels
Kwikstaarten
Leeuweriken
Lijsters
Meeuwen
Mezen
Mussen
Nachtzwaluwen
Noordelijke stormvogeltjes
Ooievaars
Papegaaien
Pestvogels
Plevieren
Rallen
Reigers
Rietzangers
Scharrelaars
Scholeksters
Spechten
Sperwers
Spreeuwen
Sprinkhaanzangers
Staartmezen
Stormvogels
Strandlopers
Struikzangers
Trappen
Uilen
Valken
Vinken
Visarenden
Vliegenvangers
Vorkstaartplevieren
Waterspreeuwen
Wielewalen
Winterkoningen
Zwaluwen
Zwanen

Soorten gemarkeerd met een R staan op de 'Rode lijst 2017'.
Soorten gemarkeerd met een M broed(d)en in Meijendel.

(1) Voor indeling en benaming van families wordt in principe de lijn gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of verschillende veldgidsen, maar wel de meest actuele. Bekijk de soortenlijst van Dutch Avifauna of click hier voor de families bij waarneming.nl.

(2) Van de 152 soorten die in Meijendel broeden of hebben gebroed is er informatie over broedsucces in een grafiek en/of tabel. Verder staan er links in de sidebar van die soortpagina als 'springplank' naar nog meer gerichte info op het internet.

naar boven