Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(25-3-2018)

Maarttelling 2018: afsluiting van een bijzonder rijk seizoen 2017-2018


Tijdens de laatste telling van de de winter 2017/18 zijn in 29 kavels bij elkaar 83 soorten genoteerd. De vogeldichtheid bedroeg 423/km2 bij een geïnventariseerde oppervlaktevan 9,6 km2. Daarmee kwam een einde aan een uiterst rijk vogelseizoen. Alle tellingen leverden gemiddelde dichtheden op die volledig of vrijwel samenvielen met de maximale maanddichtheden in de afgelopen tien jaar. Alleen in november en januari waren de eindresultaten 10 en 15%) lager dan het maximum. Ook het aantal waargenomen soorten bereikte een record met 133.

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.