Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(21-1-2018)

Januaritelling 2018: vliegtuigen overvleugelen vogels


Het zijn vooral vliegtuigen die de ‘januari-stilte’ doorbraken. De vogels hadden het druk met het bijeenscharrelen van hun dagelijkse kostje. Die hoor je dus niet. Toch hebben we tijdens de januaritelling 2018 in 29 kavels (10 km2) 75 soorten waargenomen, met een dichtheid van 469/km2. Dat is 100/km2 boven het maandgemiddelde. Enkele bijzondere waarnemingen: wilde zwaan, smient, velduil en witkopstaartmees.

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.