Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(2-8-2022)

De werkgroep


De VWG-Meijendel is de oudste vogelwerkgroep van Nederland. Sinds 1958 wordt in een groot deel van het duingebied tussen Scheveningen, Wassenaar en de Wassenaarse slag de vogelstand geïnventariseerd. De leden van de VWG-Meijendel tellen de vogels in een 1875 ha groot gebied dat is onderverdeeld in 54 kavels van 20-50 ha. Elk actief lid is verantwoordelijk voor jaarlijkse vogeltellingen in één of soms meer kavels.

De VWG-Meijendel draait met een minimal budget geheel op inspanningen van vrijwilligers. De werkgroep heeft ongeveer 35 actieve leden en een tiental niet meer actief tellende, buitengewone en ondersteunende leden. Momenteel worden niet alle kavels geteld en dus zijn er kavels beschikbaar voor enthousiaste nieuwe leden. Interesse? Volg deze link en lees meer.

Hier volgt een korte beschrijving van de menu-opties met links naar de betreffende pagina's:

Kavels en tellers
Meijendel is t.b.v. de activiteiten van de vogelwerkgroep in kavels ingedeeld die op een kaart van Google maps zijn ingetekend. Leden van de werkgroep tellen, soms al decennia lang, één of meer van die kavels. Kies in de kolom links naast de overzichtskaart een kavelnummer of klik in een kaart op een kavelnummer voor informatie over dat kavel, de tellers en de resultaten.

Telmethodes
Op deze pagina wordt toegelicht volgens welke methoden de vogelwerkgroep de verschillende inventarisaties uitvoert. Het Broedvogel Monitoring Project (BMP), de Punt Transect Tellingen (PTT) en de Wintertellingen worden toegelicht.

Atlasproject 2012 - 2015
SOVON is in 2012 gestart met een nieuwe atlasperiode. De tellingen zijn in 2015 afgerond en de resultaten voor 369 soorten zijn verwerkt in de Vogelatlas van Nederland, die in 2018 verscheen. Leden van VWG-Meijendel hebben in najaar 2013 en voorjaar 2014 atlasblok 30-35 geteld en samen met VWG Berkheide blok 30-36.

Wintertellingen
Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, vaak van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd.

Jaaroverzichten en -verslagen BMP
Broedvogels tellen volgens de BMP methode is sinds 1984 de 'core-business' van de werkgroep. Alle getelde territoria staan in een database en die tellingen zijn op verschillende manieren in te zien. Zo zijn er tabellen te maken van zelf te kiezen soorten, families of ecologische soortgroepen. Of (complete) overzichten van alle broedresultaten, naar keuze alfabetisch of taxonomisch gesorteerd.

Hier kunt u ook de meest recente BMP-jaarverslagen van VWG-Meijendel inzien. Oudere verslagen zijn - indien beschikbaar - aan te vragen bij de webmaster. Op de vervolgpagina met de verslagen worden bovendien links aangeboden naar SOVON-jaarverslagen en naar verslagen van het Vogelringsstation.

Alle lijsten geven absolute aantallen territoria. Als u vergelijkbare waarden wilt, dan is het beter een grafiek van te maken. Daarin worden aantallen namenlijk ook per km² weergegeven.

Grafieken maken
 U kunt naar keuze en 'on-the-fly' grafieken aanmaken van de broedsuccessen van de verschillende soorten. Daarvoor wordt - net als bij de jaarlijsten - de database van alle BMP-tellingen gebruikt. U kunt grafieken maken van één of meer vogels of vogelfamilies en ook van ecologische soortgroepen in een zelf te selecteren aantal jaren en kavels. Als de grafiek is aangemaakt kunnen vervolgens de details in tabellen worden ingezien. Grafieken van families kunnen naar keuze worden uitgesplitst in de betreffende soorten.

Website. Informatie over deze website en het gebruik er van.

Flyer. Bekijk of download via deze link een flyer met algemene informatie over de vogelwerkgroep.

Contact met de werkgroep loopt in principe via het secretariaat.
Lees het privacybeleid van de vogelwerkgroep via deze link.

Word lid, volg deze link en lees meer. Meld u aan bij de secretaris.

naar boven