Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(21-10-2017)

Oktobertelling 2017: Hoe warm het was en hoeveel


Het is dit keer een uiterst memorabel telweekend geworden: de gebruikelijke dagtemperaturen voor de tijd van het jaar kregen we ’s nachts: dus hoogzomer in hartje herfst! En de vogels? Het absolute dichtheidsrecord van de afgelopen 10 jaar met >1.300/km2 in totaal, op 10,2 km2 (26 getelde kavels)! En met 91 soorten was dit tevens het soortenrijkste oktoberweekend.

 Gemiddeld dichtheidsverloop Vink in herfst/winterseizoen (laatste 10 jaar) vergeleken met verloop in 2017/18 (dichtheden in aantallen per km²).

Wind was er nauwelijks, maar beweging in Meijendel des te meer! Er waren vlinders, libellen, spinnen (met hun herfstgordijnen) en zelfs van verbazing kwakende kikkers! Alleen het Konijn bleef sterk achter vergeleken met andere jaren (besmettelijke ziekte). Het maakte nagenoeg niet uit op welke van de teldagen we verschenen: het feest bleef gaande, van vrijdag tot en met maandag.

Er zal ongetwijfeld sprake zijn geweest van dubbeltellingen (zeker in naburige kavels) maar we noteerden meer dan 5.000 Spreeuwen, ruim 1.700 Koperwieken, bijna 700 Meerkoeten, ruim 600 Aalscholvers en meer dan 550 Vinken (voor de Spreeuwen, Aalscholvers en Vinken was de oktoberdichtheid tevens de hoogste van de laatste 10 jaar). Andere vinkensoorten, zoals Keep, Putter, Kneu, Kruisbek (ook 4 Grote kruisbekken, in kavel 13!) en Appelvink, vielen ook in de hoofdprijs van de oktoberdichtheid, samen met de Pimpelmees, de Boomklever en de Boomkruiper. Ook aan de Grote bonte specht moet deze medaille worden uitgedeeld evenals aan de Grauwe gans, de Canadese gans en de Wilde eend, terwijl de Knobbelzwaan juist (als enige!) de laagste oktoberdichtheid van het afgelopen decennium bereikte.

De trek is duidelijk gaande maar blijkt in patronen van verloop niet sterk afwijkend van die in voorgaande jaren. Het was de veelheid van vogels die zich lieten bewonderen, die opviel. En het leek erop dat we dit weekend precies in de piek van de trek van de vinkensoorten vielen (zie grafiek 1 die voor de overige genoemde vinkensoorten vergelijkbaar van vorm is). Alleen de Groenling lijkt al grotendeels voorbijgetrokken te zijn.

Visarend boven kavel 45 (foto: Natalia van Gilst).

Snoepjes
Echt bijzonder zou ik deze keer vooral juist de ‘snoepjes’ willen noemen. Om te beginnen de 2 Visarenden in kavel 45 (zie de foto van Natalia van Gilst). Dan het Smelleken (in kavel 13) en de minstens 2 à 3 Slechtvalken (2 in de aan elkaar grenzende kavels 1A en 33 alsmede 1 in kavel 10/12/76). Natuurlijk verhuizen zij met hun voedsel mee, maar de waarnemingen blijven fraai. En wat dacht u van de 3 Velduilen in kavel 17? Of van de 5 Bladkoningen (2 in kavel 2 en 1 in de kavels 15, 17 en 42)? Baardmannen (6 in kavel 1A en 9 in kavel 2), Appelvinken (4 in kavel 62, 2 in 63 (dezelfde?) en 1 in kavel 83) en 9 IJsvogels vinden we misschien al gewoner. Maar de Raven (2 in de kavels 1A, 16 en 17; het zou telkens hetzelfde stel geweest kunnen zijn, afkomstig uit De Horsten) horen toch ook thuis in dit erelijstje?

In september hadden we overigens al 94 vogelsoorten aangetroffen! Kunnen we nu de resultaten van deze eerste twee telrondes gaan beschouwen als een gunstig godenteken voor de 5.000-soortenjacht die we in 2018 willen organiseren in het nieuw op te richten Nationaal Park Hollandse Duinen? Of gaat het daarvoor met de insecten niet goed genoeg? ('Aantal insecten dramatisch gedaald', RTL Nieuws)

Jan Westgeest (westgeest.jan@gmail.com)

naar boven