Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(8-3-2017)

Februaritelling 2017: acht Roerdompen en al drie vroege Roodborsttapuiten


Het wordt weer eens tijd om de achterblijvers extra in de kijker te nemen: vijf soorten bereikten de laagste februaridichtheid van de laatste 10 jaar. En verder vallen enkele soorten op door hun lage dichtheid in heel het lopende seizoen.  Maar ook aan de absolute topper (soort met de hoogste dichtheid van alle maanden van de laatste 10 jaar) mogen we natuurlijk niet voorbijgaan: dat is deze keer de Roerdomp. Dit verslag is gebaseerd op gegevens uit 35 kavels (12,6 km²), met een voor februari ongekend hoog aantal soorten (78) en een bovengemiddelde vogeldichtheid (346 vogels per km²).

Het vijftal dat de laagste dichtheid voor de maanden februari van de afgelopen 10 jaren liet registreren is: de Nijlgans, Havik, Buizerd, Ekster en Zwarte kraai. Direct kan hierbij worden aangetekend, dat er bij de eerste drie dit seizoen sprake is van gewone schommelingen in de gevonden dichtheden rond de gemiddelde maandwaarden. De Ekster en de Zwarte kraai echter zijn in elke afgelopen herfst- en wintermaand in lagere dichtheden waargenomen dan gemiddeld over het laatste decennium, evenals de Geoorde fuut, de Brilduiker, het Waterhoen, de Holenduif en de Houtduif.

De Geoorde fuut heeft zich dit jaargetijde trouwens in het geheel niet laten zien maar komt - evenals de  Brilduiker, het Waterhoen en de Holenduif - jaarlijks slechts in zeer kleine aantallen voor. Aan hun ‘achterblijven’ is dan ook weinig gewicht toe te kennen. Zwaarder wegen de relatief laag gebleven dichtheden van de Houtduif, de Ekster en de Zwarte kraai.

Zoek de RoerdompenFoto: Jan Westgeest
Toch is er ook bij geen van deze soorten reden tot zorg: de dichtheid van de Houtduif is duidelijk hoger dan bijv. in het seizoen 2014-2015 en de twee kraaiachtigen konden ten opzichte van ruim een handvol jaren geleden ook best een veertje kwijt: aan Eksters zijn er in de hele huidige telperiode gemiddeld 3 per km² waargenomen en aan Zwarte kraaien bijna dubbel zoveel.

Vroege Roodborsttapuiten!Foto: Dennis van den Bergen

Dus kunnen we met gerust hart overgaan naar de topper van deze maand. Als verrassing bracht de telronde het recordaantal van acht Roerdompen: enkelingen in de kavels 1A, 2, 3 en 4/5 en tweetallen in de kavels 1B en 14. Zelfs als hier sprake is geweest van dubbeltellingen (vanwege aan elkaar grenzende kavels), lijkt het erop dat er toch minstens vier individuen aanwezig waren maar waarschijnlijk waren het er meer!

Ook een eervolle vermelding verdienen de twee Roodborsttapuiten in kavel 75 en een in kavel 32. Meestal verschijnt deze soort pas in maart. De laatste keer dat er eentje in februari gezien werd in Meijendel, was in 2008.

Tot slot nog enkele noemenswaardige bijzonderheden: de eerste Kievit van dit hele seizoen is aangetroffen in kavel 17B, de eerste Turkse tortel in kavel 77, een Slechtvalk in kavel 84, een Grote gele kwikstaart in elk van de kavels 6, 7, 42 en 45 (dubbeltelling(en) mogelijk!), twee Grote lijsters in kavel 105, een Klapekster in kavel 13 en twee Kepen in kavel 53.

Met een beetje geluk en goede wil gaat maart nog meer verrassingen opleveren (die telling is overigens ook goed te combineren met een BMP-ronde). Het huidige telseizoen zou weleens fascinerende uitkomsten kunnen opleveren als we daarna de eindbalans gaan opmaken…

En de tip van SOVON hebt u toch gelezen, nietwaar? Nu (tot in maart), op een rustige avond, gaan luisteren naar de Bosuil!

Jan Westgeest (westgeest.jan@gmail.com).

naar boven