Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(21-12-2019)

Decembertelling 2019: Relatief veel leuke aan water gebonden soorten


Verhoudingsgewijs zijn er in december veel kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd. Deze kavels krijgen overigens bij de ‘wintertellingen’ steeds zo veel mogelijk voorrang. Dat wordt in dit geval mooi zichtbaar aan de telresultaten: er zijn tot dusverre 4063 vogels doorgegeven, waargenomen in 27 kavels. Het aantal aangetroffen soorten bedraagt 80!

Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel uitvoeren. Hij destilleert enkele opvallende zaken uit de gegevens van de circa dertig deelnemers aan de wintertellingen. Het gaat daarbij allereerst om waarnemingen van bijzondere soorten. Daarnaast maakt Jan iedere maand een analyse van aantalsontwikkelingen van een soort of soortgroep. Daarbij put hij uit de resultaten van meer dan vijftig jaar vogels tellen. Daar komen soms verrassende, maar altijd interessante observaties uit naar voren.

Wie opmerkingen, aanvullingen of suggesties heeft, kan deze mailen naar westgeest.jan@gmail.com.