Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(26-2-2015)

Februaritelling 2015: Vinkenzang pruttelt op gang, Goudvinken winnen de slag!


In de 26 geïnventariseerde kavels (met in totaal 67 soorten) vallen in hoogte van dichtheid-in-februari vooral de Goudvink, de Goudhaan, de IJsvogel en de Rietgors op. De Vink scoort daarentegen juist het laagst over de afgelopen tien februari-maanden: de gevonden dichtheid was minder dan een derde van de gemiddelde februariwaarde! Wél probeerden enkele mannen hun lied al te oefenen, maar eigenlijk mocht dat niet eens ‘een slag slaan naar de vinkenslag’ heten. Het is in deze tijd opletten om de Vink aan z’n geluid te herkennen.

Dichtheidsverloop tijdens herfst-/winterseizoen van Houtduif in Meijendel (in aantal/km2) in de afgelopen maanden, vergeleken met de gemiddelde dichtheidswaarden over de afgelopen tien jaar (seizoenen 2005 t/m 2014).

De oogst van de februaritellingen kwam net iets lager uit dan het decenniumgemiddelde. De gemiddelde dichtheid was nu 262 vogels per geïnventariseerde km² (het gemiddelde over deze gemiddelde dichtheden in de laatste tien jaren bedraagt 281 per km²).

Maar de enorm lage dichtheid van de Houtduif sprong deze keer het meest in het oog. Deze soort heeft het in Meijendel eigenlijk de hele herfst-/winterperiode al relatief slecht gedaan, zo leert deze grafiek. Maar de berekende dichtheid van 1,18 per km² is in februari een laagterecord. De Eksters bereikten trouwens eveneens hun laagste ‘februaridichtheid’. (Twee redenen voor het ook al beperkte aantal gevonden Haviken?)

Toch zijn er ook 8 hoogterecords in ‘dichtheid van de maand’ gevonden: voor de Blauwe reiger, IJsvogel, Goudhaan, Koolmees, Boomklever (alleen in kavel 91 al 7 stuks!), Goudvink, Appelvink en Rietgors.

De Appelvink bereikte dit voor de maand februari al met één enkel exemplaar, in kavel 65. Bij de Rietgors ging het om een drietal: twee in kavel 14 en eentje in kavel 2. Van de IJsvogel waren er wederom vier (voor de derde maand op rij!): twee in kavel 2, één in kavel 17A en één in kavel 32. Aan Goudvinken zijn er in totaal 42 gespot. Deze altijd mooie soort is dit jaar in Meijendel bepaald sterk vertegenwoordigd. (In afgelopen december waren er zelfs 54 geteld!)

Dichtheidsverloop tijdens herfst-/winterseizoen van Winterkoning in Meijendel (in aantal/km2) in de afgelopen maanden, vergeleken met de gemiddelde dichtheidswaarden over de afgelopen tien jaar (seizoenen 2005 t/m 2014).

Een aardige bijzonderheid van een heel andere orde treedt dit jaar bij de Winterkoning aan het licht. Deze soort lijkt tot nu toe in elke maand bijna precies de gemiddelde dichtheid over de afgelopen tien jaren te volgen (zie grafiek). In de laatste vier jaren (2011 t/m 2014) lag z’n dichtheid duidelijk onder dat gemiddelde, wellicht een gevolg van moeilijke tijden voor de soort. Maar gelukkig krabbelt dit parmantige diertje dus weer helemaal op.

WinterkoningFoto: Jan Westgeest


 

Tot slot nog wat extra aardigheden en vroege lenteaankondigers: Een Kleine Bonte specht (kavel 77), een Grote lijster (in kavel 84), twee Veldleeuweriken (één in kavel 8 en één in kavel 10/12/76), twee Boomleeuweriken (beide in kavel 73), twee Tjiftjaffen (kavels 14 en 77) en twee Puttertjes (kavel 2 en 74).

 

 

 

Jan Westgeest westgeest_jan@yahoo.com

naar boven