Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(27-12-2014)

Decembertelling 2014: Grote zaagbekken, Goudvinken maar geen Kramsvogels


Deze keer begin ik maar eens met wat er níet kwam: de Kramsvogels! In de 22 kavels die in het telweekend van december zijn geïnventariseerd, is er niet eentje gezien of gehoord. Wel zijn 65 andere soorten gemeld. De toppers waren ditmaal: de Grote zaagbek en de Goudvink.

In de afgelopen 10 jaren is het nog niet eerder voorgekomen dat er in december geen enkele waarneming van de Kramsvogel in Meijendel was. Overigens wordt de soort dit hele najaar ook in de rest van Nederland opvallend weinig waargenomen. SOVON besteedde er op 20 november een nieuwsitem aan op z’n website. Toch komen lage aantallen kramsvogels in december wel vaker voor: want bijvoorbeeld in 2012 was er in Meijendel slechts ééntje gesignaleerd. Volgens mij geen reden tot overdreven zorg dus en er is ook geen enkele reden om hierbij aan de vogelgriep (die intussen alweer op z’n retour lijkt te raken) te denken.

Foto Jan WestgeestVrouw Grote Zaagbek

Zoals gebruikelijk voor de maand december zijn wél alweer de eerste Brilduikers, Nonnetjes en Grote zaagbekken gesignaleerd. De laatstgenoemde soort brak daarbij z’n dichtheidsrecord van het jongste decennium: er zijn er 21 geteld (op de deze keer geïnventariseerde ruim 8 km² duingebied; overigens veel meer vrouwen dan mannen) en dat zijn er meer dan in welke herfst-/wintermaand sinds 2005 dan ook!

Ook record Goudvink
Een vergelijkbaar record is deze maand trouwens gehaald door de Goudvink. Hiervan werden er 54 geteld, maar hierbij moet ik direct aantekenen dat er sprake kan zijn van enkele dubbeltellingen (in aangrenzende kavels).

Andere opvallende resultaten van de decembertelling zijn: de relatief hoge dichtheid van de Dodaars en de Fuut. Zouden deze soorten alvast richting zilte (en dus minder vorstgevoelige) zee getrokken zijn om qua voedselaanbod niet onaangenaam verrast te worden door eventueel plotseling invallende vorst en intussen – zolang die vorst uitblijft – vrolijk de voorkeur blijven geven aan zoetwatervisjes?

Relatief veel Goudhaantjes
Verder vallen de relatief vele Goudhaantjes op, evenals de IJsvogels (al waren dit er maar 4, tot dusverre is dat nog altijd het hoogste aantal dat in een herfst- of wintermaand in Meijendel is gescoord en dan nog pas drie keren). Een andere bijzondere ervaring ondervonden de tellers die in het computersysteem van SOVON de relatief veel (22 in totaal!), waargenomen Zanglijsters invoerden. Voor hen verscheen prompt de vraag: “Weet u wel zeker dat u Zanglijsters hebt aangetroffen? Die zijn namelijk in deze periode zeldzaam!” Weer een voorbeeld van beïnvloeding van het trekgedrag van bepaalde vogelsoorten door lang aanhoudend tamelijk zacht weer?

En het toetje? Zullen we – natuurlijk naast al die Goudvinken – bij de kerstsfeer kiezen voor de Vuurgoudhaantjes in de kavels 2, 14 en 33?

Graag wens ik de tellers en de lezers heel fijne feestdagen en een zeer gezond en vogelrijk 2015 toe!

Jan Westgeest

westgeest.jan@gmail.com

naar boven