Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(22-11-2014)

Novembertelling 2014: 1 Marmereend, 2 IJsvogels en 3 Grote zilverreigers


Het was een natte boel in het telweekend van november. Slechts 9 kavels zijn in het weekend zelf geteld, de rest ervoor of erna. Van 19 kavels zijn bij het schrijven van dit verslag gegevens binnen…. Er waren slechts 59 vogelsoorten. Maar er was toch ook een heel bijzondere waarneming: de Marmereend in kavel 2 (op 16 november).

Op waarneming.nl werd in september en oktober geregeld een Marmereend in Meijendel gemeld. Voor het eerst is deze soort nu ook in de wintertellingen terecht gekomen, een nieuwe ‘aanwinst’ dus in het voor het overige uiterst bescheiden clubje soorten.

Kavels met water overtegenwoordigd
De kavels met oppervlaktewater zijn ditmaal wat oververtegenwoordigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de berekende dichtheden van een groot aantal watervogels (nog) aan de hoge kant is. Als er nog telresultaten uit enkele ‘droge’ kavels nakomen, kan dit snel genormaliseerd zijn. Een uitzondering vormt de Krakeend. Diens aantal in de duinen is deze keer bijzonder laag, maar er zijn er wél heel wat (50) in kavel 91 aangetroffen.

De Grote zilverreiger maakt daarentegen z’n afwezigheid in oktober weer ruimschoots goed, al moet hier wél aan worden toegevoegd dat het exemplaar in kavel 15 hetzelfde zou kunnen zijn geweest als dat in kavel 17A. In kavel 32 is het derde individu aangetroffen.

Lage dichtheden Kramsvogel en Koperwiek
Opvallende ‘achterblijvers’ blijven nog steeds de Kramsvogels en Koperwieken. Meestal verschijnen er grote aantallen in oktober en/of november, maar dit jaar zijn de berekende dichtheden in Meijendel voor beide maanden zeer laag gebleven. In 2006 deed zich een soortgelijk patroon voor, met als toevoeging dat de Kramsvogels toen in november al wel begonnen te komen. De top viel in december, maar de aantallen bleven dat hele seizoen vrij laag. Dit jaar hebben van de lijstersoorten vooral de Zanglijsters zich laten zien; hun top viel gewoon in de maand oktober.

De IJsvogel krikt al voor de derde maand op rij in dichtheid z’n gemiddelde waarde op. De waarnemingen zijn nu uit de kavels 17A en 77 afkomstig. (Laten we hopen dat hij meer en meer aan de duinen gaat wennen!) En de Goudhaantjes, die het in het gehele vorige herfst-/winterseizoen duidelijk lieten afweten, doen het nu weer gewoon goed. Hun dichtheid valt nagenoeg samen met de gemiddelde waarde ervan in de afgelopen tien jaar.

De Halsbandparkiet kende met 15 exemplaren een topscore.
Foto: Jan Westgeest

Veel Halsbandparkieten
Relatief hoge dichtheden waren er voor de Halsbandparkiet en de Rietgors. Maar het betreft dan respectievelijk 15 en 4 individuen. Het kleine geïnventariseerde terreinoppervlak is daar ook debet aan. Dus echt opzienbarend kan dit resultaat niet genoemd worden. Vanwege de nattigheid zullen veel vogels zich schuil hebben gehouden en hiermee houdt ongetwijfeld ook het lage totale aantal waargenomen soorten verband.

De eervolle vermeldingen gaan – wat mij betreft – deze keer naar de 4 Witgatjes die gespot zijn: 2 in kavel 83, 1 in kavel 17A en dankzij de nieuwe teller in kavel 74 eentje!

Jan Westgeest

westgeest.jan@gmail.com

naar boven