Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(26-1-2014)

Januaritelling 2014: Pijlstaart, Grote zaagbekken, Kramsvogels en Vinken


Tijdens de wintertelling van januari 2014 zijn 63 soorten waargenomen, in 22 kavels. En het getelde aantal individuen is voor de maand januari een record! Een eervolle vermelding is er voor de Pijlstaart. Ook de twee Zwartkopjes, de veertien Grote zaagbekken en de grote aantallen Kramsvogels en Vinken mogen in het zonnetje.

Die ene – en dit telseizoen eerste – (vrouw!) Pijlstaart was aanwezig in kavel 14. Deze soort wordt niet vaak in Meijendel aangetroffen en meestal slechts in zeer klein aantal. De 8 Grote zaagbekken uit de vorige telronde hebben zich inmiddels uitgebreid tot 14 (10 in kavel 17A, 3 in kavel 7 en 1 in kavel 45). Het is voor het eerst dat hun aantal de 10 passeerde. De twee Zwartkoppen (in januari zelden gezien) zijn eveneens in kavel 45 waargenomen.

Dichtheidsverloop Kramsvogel in Meijendel (in aantal/km2) gedurende de afgelopen maanden.

Ronduit indrukwekkend zijn de enorme aantallen Kramsvogels en Vinken. Of liever nog überhaupt het aantal vogels in deze wintermaand! En wat zeg ik: ‘wintermaand’? Het leek wel voorjaar! Zelf hoorde ik Zanglijsters en Glanskoppen al uitgebreid zingen (om me slechts tot een paar voorbeelden te beperken).

Wellicht is bekend dat de telling op de zaterdag van dit weekend samenviel met de ‘tuinvogeltelling’ die door Vogelbescherming NL wordt gepromoot. Rond deze telling zijn berichten verspreid dat de aantallen tuinvogels dit keer weleens lager zouden kunnen uitvallen dan in andere jaren. De uitleg daarbij was: veel vogels die in deze periode doorgaans naar tuinen verhuizen, geven er – bij het lang aanhoudende relatief warme weer van de afgelopen tijd – de voorkeur aan in de ‘wilde’ natuur te blijven omdat zij daar nog steeds gemakkelijk aan voldoende voedsel kunnen komen.

Dichtheden van vogels in Meijendel (in aantal/km2) in de maanden januari van de afgelopen tien jaar (2005 t/m 2014).
Zo pakte het ook uit. (En geef ze eens ongelijk na een nieuwjaarsnacht vol knallende herrie in de mensenwereld!)

Maar dan resteert nog wél de vraag: waar kwamen juist al die Kramsvogels en Vinken vandaan? (Overigens kunnen hier best dubbeltellingen bij zijn –bijvoorbeeld van telkens opvliegende en neerstrijkende vogels in verschillende naburige kavels, maar dan nog...) Welnu, daags na de telling werd er tijdens uitzendingen van het weerbericht op gewezen dat de kou vanuit het noordoosten intussen erg dicht bij Nederland is aangekomen. Mogelijk vonden de vogels die tijdens hun trek noordoostelijk van ons op aantrekkelijke pleisterplaatsen met voldoende voedsel waren neergestreken, het eens tijd en vooral temperatuur worden om hun reis toch maar te gaan voortzetten. Zou er voor onszelf binnenkort dan ook meer kou op komst zijn?

Tja, en als ik tot slot ook nog één vogelsoort even apart moet vermelden, dan wordt het deze keer de Boomleeuwerik van kavel 83. (Ik vind z’n zang altijd zo aandoenlijk!)

Jan Westgeest,  [westgeest_jan@yahoo.com]

naar boven