Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(5-5-2017)

Meijendel


Meijendel is het duingebied dat ligt ingeklemd tussen Den Haag/Scheveningen, Wassenaar en de weg die naar het Wassenaarse strand voert, de Wassenaarse Slag. De naam is afgeleid van de vele meidoorns die in de centraal gelegen vallei Meijendel groeien. Veel van die meidoornbossen hebben zich overigens pas kunnen ontwikkelen na de beëindiging van de 19e eeuwse landbouwontginningen. Meijendel kent vele onderdelen, zoals de Klip, Bierlap, Kijfhoek, Kikkerberg, Rode pad, Sparregat, Pannenduin, de zeereep, het Scheepje, Kikkervalleien, Ganzenbos, etc..

Meijendel maakt deel uit van het in 2016 gevormde Nationaal Park Hollandse Duinen. In datzelfde jaar heeft het Nederlandse publiek het park verkozen tot 'Mooiste natuurgebied van Nederland'. Kijk op de website van Dunea voor een kaart van het gebied en meer informatie of ga naar de site van het park.

De vogelwerkgroep is in 1958 haar werkzaamheden begonnen in de vallei Meijendel, die onderdeel uitmaakt van dit duinengebied. Inmiddels wordt een groot deel van het gebied geteld, sinds 1984 volgens de BMP-methode.

Via de submenu's van [Meijendel] is veel informatie te lezen over dit gebied.
Via de links hieronder kan dat ook.

Beschrijving
Op deze pagina vindt u het vervolg op bovenstaande inleiding.

Natuurherstelprojecten in Meijendel
Meijendel is een waterwingebied met infiltratieplassen. Die zijn niet allemaal meer nodig. Besloten werd de infiltratie in de Kikkervalleien te stoppen en deze duivalleien terug te geven aan de natuur. Dat gebeurde eind vorige eeuw. Ook in 2013 wordt in Meijendel een drietal paraboolduincomplexen grondig onderhanden genomen om er de oorspronkelijk duinnatuur terug te brengen. Lees alles over deze projecten en de eerste resultaten.

Foto's
Bekijk diverse series foto's die leden van de werkgroep in Meijendel hebben gemaakt.

Wandelingen
Meijendel is een ideaal wandelgebied en er zijn diverse wandelroutes uitgezet door de NS en door de beheerder van het gebied, Dunea. Ook heeft een oud lid van de vogelwerkgroep een vogelaarswandeling uitgezet, die in 1985 werd gepubliceerd in het boek "Vogeltochten in de Lage Landen". Tot slot organiseert Dunea excursies waarbij u ook de voor het publiek afgesloten gedeelten van Meijendel kunt bezoeken.

Routebeschrijving
Uw route's naar naar het bezoekerscentrum van Dunea in Meijendel "de Tapuit".