Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(6-11-2013)

Septembertelling 2013 brengt leuke soorten


Grote zilverreiger, Visarend en Goudplevier. Zomaar een greep uit de waargenomen vogels tijdens de eerste Sovon-wintertelling in 2013. In september zijn daarvoor in Meijendel zeventien kavels geïnventariseerd. Jan Westgeest doet verslag en zal voortaan maandelijks een selectie bespreken van de waarnemingen tijdens de wintertellingen in Meijendel.

In het telweekend van 14 september 2013 zijn in Meijendel 80 vogelsoorten gezien, waaronder enkele die niet jaarlijks op de lijst van deze maand verschijnen. Zo was er medio september al in geen vijf jaar meer ’n Grote zilverreiger gezien; nu een tweetal in kavel 16.

Verder verscheen in kavel 17A een Visarend, na drie jaar afwezigheid. En aanzienlijk zeldzamer nog is de Goudplevier. Deze is na meer dan een decennium nu in kavel 14 aangetroffen.

In de septembermaanden geldt hetzelfde voor de Houtsnip; dit jaar één exemplaar in kavel 17B. (Later in het seizoen wordt deze soort veel vaker waargenomen in Meijendel.)

Groenpootruiters hadden zich in september al vier jaar niet meer laten zien. Nu waren er drie, verdeeld over de kavels 14 en 77.

Een IJsvogel is altijd wel het vermelden waard. Vorig jaar geen waarneming, nu twee. Maar het zou in dit geval best eens om één enkel individu kunnen gaan (gevonden in de kavels 16 en 17A).

Foto: Louis Westgeest

Boompieper (kavel 84), Kleine karekiet (kavel 14) en Vuurgoudhaan (kavel 2) laten zich evenmin jaarlijks waarnemen, maar zij kunnen natuurlijk ook gemakkelijk over het hoofd gezien of voor een andere soort aangezien worden.

De meest opvallende verliezer (als je het zo mag noemen) is misschien wel de Staartmees. Daarvan zijn er slechts zes waargenomen. Normaal laten zich meerdere tientallen door de tellers betrappen.

In september zijn de kavels 2, 3, 13, 13S, 14, 15, 16, 17A en B, 32, 62, 63, 75, 77, 83, 84 en 91 geteld. In oktober is opnieuw geteld; daarvan volgt het verslag binnenkort.

Tot slot een verzoek aan de tellers: voer halverwege elke maand – liefst meteen na de telling – de telresultaten in op de Sovon-site!

 

naar boven