Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Boomvalk

Alle Valken:
[euring: 3100]
Familienaam: Valken (Falconidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Falco subbuteo | English: Hobby
Deutsch: Baumfalke | Français: Faucon hobereau | Español: Alcot n


De Boomvalk is een zomergast die in Afrika overwintert. Hij is ongeveer even groot als de Torenvalk maar vrij gemakkelijk te onderscheiden door de grijze rug en kastanjerode ‘broek’. Van dichtbij zijn de zwarte baardstrepen goed zichtbaar. Met zijn sikkelvormige vleugels doet het model van de Boomvalk in de vlucht denken aan een Gierzwaluw.

Het is een uitstekende vlieger en razendsnelle jager die het vooral heeft voorzien op kleine vogels (voorkeur zwaluwen) maar ook op insecten als libelle en sprinkhaan. Deze zeer wendbare valk slaat zijn prooi na de achtervolging in de volle vlucht. De Boomvalk bouwt niet zelf een nest maar gebruikt het verlaten nest van bijvoorbeeld een kraai.

Grafiek met territoria Boomvalk Grafiek met territoria Boomvalk
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '16   '17 
1 1 3 2 2 3 2 4 6 5 4 1 5 3 3 3 4 6 6 1 2 1 2 1 1 1

In 26 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Boomvalk.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Boomvalk behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal territoria van de Boomvalk vertoont landelijk een dalende lijn. Zo ook in Meijendel, waar deze fraaie soort in 2008 voor het laatst een territorium had.

Bescherming van de Boomvalk

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Boomvalk staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Boomvalk via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Boomvalk.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top