Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodpootvalk

Alle Valken:
[euring: 3070]
Familienaam: Valken (Falconidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Falco vespertinus | English: Red-footed Falcon
Deu: Rotfussfalke | Fran: Faucon kobez | Esp: Cern¡calo patirrojo…


Foto van de Roodpootvalk
Foto: Jutta Luft
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Roodpootvalk is een kleine valk met een lange staart, die in de vlucht aan de Boomvalk doet denken. Het mannetje is leigrijs, soms bijna zwart, met een rode 'broek' van veren rondom de oranje poten en de anaalstreek. Vrouwtjes zijn minder opvallend, met een licht roestbruine kop, roodbruine onderzijde en blauwgrijze bovenzijde met donkere dwarsstrepen op rug en staart. Beide geslachten hebben een oranje snavel en oranje oogring. Roodpootvalken ‘bidden’ net als Torenvalken om een prooi te vinden.

Het broedgebied van de Roodpootvalk stekt zich uit van centraal Oost-Europa tot in Azië. Ze broeden op oude nesten van kraaiachtigen, alleen of in kolonies van soms honderden paren. Het leefgebied omvat gras- en bossteppen, hoogveengebieden, rivierdalen en open plekken in bossen. Roodpootvalken overwinteren in zuidelijk Afrika, van Tanzania zuid, via Zimbabwe en Botswana tot in Namibië.

Roodpootvalken worden in Nederland vooral tijdens de voorjaarstrek gezien. Deze begint in april, piekt in mei en loopt begin juni af. Zomerwaarnemingen zijn zeldzaam. De najaarstrek speelt zich af tussen augustus en half oktober. In de meeste jaren is deze valk ronduit schaars. Overtrekkende vogels zijn in het hele land waarneembaar -soms met honderden tegelijk- met gestuwde trek langs de kust bij krachtige oostenwinden. Pleisterende vogels hebben een voorkeur voor grote heide- en hoogveengebieden en grootschalig agrarisch cultuurland (bron: Sovon).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Roodpootvalk gemaakt door xeno-canto kaart
Bescherming van de Roodpootvalk
De Roodpootvalk gaat in het broedgebied in Oost Europa in zorgwekkend tempo achteruit, plaatselijk met 30% in tien jaar. De grootte van de populatie wordt geschat op op 300.000 tot 800.000 individuen. Door veranderingen in landgebruik neemt het aantal grote insecten af, verder wordt de bestrijding van de roek door het gebruiken van gif, als oorzaak genoemd. Daarom staat de Roodpootvalk als gevoelig op de internationale rode lijst (bron: WIKIPEDIA).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Roodpootvalk.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Roodpootvalk
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top