Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Buizerd

Alle Sperwers:
[euring: 2870]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Buteo buteo | English: Buzzard
Deu: Mäusebussard | Fran: Buse variable | Esp: Ratonero com£n…


De buizerd is waarschijnlijk de bekendste roofvogel van Nederland. Het is een stevige vogel, een soort van rouwdouwer, die het niet van de fijne manoeuvres moet hebben. De buizerd jaagt dan ook niet graag op snel bewegende prooien, maar op muizen, zieke konijnen en aas.

Buizerds zijn schuwe vogels, agressief kun je ze niet noemen. Het liefst mijden ze mensen. Alleen in het broedseizoen, dat loopt van maart tot juli, doen ze er alles aan om hun nest te verdedigen. Vooral als de jongen op het punt van uitvliegen staan, hebben ze liever geen pottenkijkers. Ze voelen zich dan bedreigd door iedereen die in de buurt van het nest komt. En soms valt hij dan aan. Vooral hardlopers en fietsers zijn daarvan de dupe. De vogels beschouwen het bewegen als vluchtgedrag, waardoor ze iets meer moed hebben om aan te vallen. Maar het zijn incidenten, écht vaak komt het niet voor.


Grafiek met territoria Buizerd Grafiek met territoria Buizerd
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '85   '86   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
2 1 1 1 1 1 3 3 10 6 9 7 9 14 14 9 7 9 15 11 9 9 11 14 13 15 14 24 19

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Buizerd.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Buizerd behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Mocht je toch een boze buizerd tegenkomen, blijf dan rustig. Meestal is het een schijnaanval en gebeurt er niks. Sla dus niet wild met je armen om je heen, de buizerd wordt er alleen maar wilder van. Ook hard wegrennen heeft weinig nut, de vogel kan ons gemakkelijk bijhouden en komt zeker achter je aan. Als je stil blijft staan, gebeurt er waarschijnlijk niks. Keer vervolgens om en verlaat het gebied. Meld de locatie wel bij een duinwachter, zodat deze het stuk kan afzetten. En daarna zit er weinig anders op dan het gebied gedurende het broedseizoen te vermijden.

Jonge roofvogels in Meijendel worden zo veel mogelijk geringd. Click hier voor een impressie.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Buizerd via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Buizerd.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top