Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Buizerd

Alle Sperwers:
[euring: 2870]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Buteo buteo | English: Buzzard
Deu: Mäusebussard | Fran: Buse variable | Esp: Ratonero com£n…


De Buizerd is waarschijnlijk de bekendste roofvogel van Nederland. Het is een stevige vogel, een soort van rouwdouwer, die het niet van de fijne manoeuvres moet hebben. De Buizerd jaagt dan ook niet graag op snel bewegende prooien, maar op muizen, zieke konijnen en aas.

Buizerds zijn schuwe vogels, agressief kun je ze niet noemen. Het liefst mijden ze mensen. Alleen in het broedseizoen, dat loopt van maart tot juli, doen ze er alles aan om hun nest te verdedigen. Vooral als de jongen op het punt van uitvliegen staan, hebben ze liever geen pottenkijkers. Ze voelen zich dan bedreigd door iedereen die in de buurt van het nest komt. En soms valt hij dan aan. Vooral hardlopers en fietsers zijn daarvan de dupe. De vogels beschouwen het bewegen als vluchtgedrag, waardoor ze iets meer moed hebben om aan te vallen. Maar het zijn incidenten, écht vaak komt het niet voor.

Mocht je toch een boze buizerd tegenkomen, blijf dan rustig. Meestal is het een schijnaanval en gebeurt er niks. Sla dus niet wild met je armen om je heen, de buizerd wordt er alleen maar wilder van. Ook hard wegrennen heeft weinig nut, de vogel kan ons gemakkelijk bijhouden en komt zeker achter je aan. Als je stil blijft staan, gebeurt er waarschijnlijk niks. Keer vervolgens om en verlaat het gebied. Meld de locatie wel bij een duinwachter, zodat deze het stuk kan afzetten. En daarna zit er weinig anders op dan het gebied gedurende het broedseizoen te vermijden.


Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Buizerd gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Buizerd
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 29 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Buizerd.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '85   '86   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
2 1 1 1 1 1 3 3 10 6 9 7 9 14 14 9 7 9 15 11 9 9 11 14 13 15 14 24 19

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Buizerd behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De Buizerd is momenteel de talrijkste broedende roofvogel in ons land. Oorspronkelijk gebonden aan grote bossen op de zandgronden, broedt hij tegenwoordig door het hele land, ook in kleine bosjes, soms zelfs in solitaire bomen in open land. De landelijke aantallen waren rond 1970 met slechts enkele honderden paren op een dieptepunt. Dit was het gevolg van vergiftiging met in de landbouw gebruikte pesticiden.

Na het verbod op deze middelen herstelde de stand en kon uitgroeien tot niet eerder bekende niveaus. Het ouder wordende Nederlandse bos, in combinatie met verminderde vervolging, bood plaats aan meer Buizerds dan in het verleden. Bovendien ging de soort broeden in de lage delen van het land en de Waddeneilanden, gebieden waar hij eerst ontbrak. Sinds de eeuwwisseling zijn de aantallen op de hoge gronden stabiel en neemt de Buizerd alleen nog in het westen en noorden van het land toe (bron: Sovon).

Jonge roofvogels in Meijendel worden zo veel mogelijk geringd. Click hier voor een impressie.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

  • Buizerd op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
  • De 'miauwende' roep van de Buizerd.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Buizerd.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Buizerd
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top