Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Sperwer

Alle Sperwers:
[euring: 2690]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Accipiter nisus | English: Sparrowhawk
Deutsch: Sperber | Français: Epervier d'Europe | Español: Gavil n com£n


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Sperwer heeft een kenmerkende manier van jagen, de vogel vliegt uiterst behendig langs struiken en tussen bomen door, waarbij gebruik wordt gemaakt van iedere beschutting. De vogel vliegt hierbij in een cirkelvormige vlucht, afgewisseld met telkens drie of vier vleugelslagen. Ondertussen speurt de Sperwer naar zangvogels, het belangrijkste voedsel, die in een verrassingsaanval gevangen worden.

Het vrouwtje is bij de Sperwer beduidend groter dan het mannetje. Het verenkleed van het mannetje is grijzer dan dat van het vrouwtje. De Sperwers die in Nederland broeden trekken in de winter zelden weg. De populatie wordt 's winters echter aangevuld met duizenden vogels uit het noorden. In de winter verlaat de Sperwer de bossen en is dan ook in steden en dorpen te zien.

Broedsucces Sperwer

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 26 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Sperwer.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '86   '91   '92   '93   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '14   '15   '16   '17 
1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Sperwer behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Sperwer via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Sperwer.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top