Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wespendief

Alle Sperwers:
[euring: 2310]
Familienaam: Sperwers (Accipitridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Pernis apivorus | English: Honey Buzzard
Deu: Wespenbussard | Fran: Bondrée apivore | Esp: Halc¢n abejero…


Foto van de Wespendief
Foto: Edwin Bax 
De naam Wespendief verraadt onmiddellijk de voedselvoorkeur van deze bijzondere roofvogel: larven, poppen en volwassen wespen en bijen. Hij graaft grondnesten uit om dat voedsel te vinden. De poten van deze sterk op de buizerd gelijkende vogel zijn bedekt met een dikke huidlaag, welke moet voorkomen dat de wespendief ál te veel gestoken wordt. Ook de stugge schubachtige kopveren beschermen de vogel tegen leksteken. In streken waar veel veldwespen en wilde bijenzwermen voorkomen -vaak oude gemengde bossen- kan de Wespendief zich goed handhaven.

In de vlucht is de Wespendief vaak lastig van de Buizerd te onderscheiden. De langere kop, gebandeerde staart en de vleugeltop die niet omhoog omgekruld is aan de punt vormen het onderscheid. Wespendieven komen veel minder voor dan de Buizerd.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Wespendief gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Wespendief
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Wespendief vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
De Wespendief behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De Wespendief werd in 2005 met twee vliegvlugge jongen gezien. Het was de eerste melding van een mogelijk broedgeval in Meijendel of elders in de regio.

De stand van de Wespendief (landelijk) is licht afgenomen. De aantallen zijn lange tijd overschat geweest, doordat de home-range van de Wespendief nogal groot is: de soort heeft een erg groot jachtgebied. Daardoor kunnen verschillende waarnemers dezelfde Wespendief zien, waardoor een overschatting van de aantallen onstaat.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  Wespendief op vogelgeluid.nl. [Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto ]
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Wespendief.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Wespendief.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top