Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rosse Stekelstaart

Alle Eenden:
[euring: 2250]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Oxyura jamaicensis | English: Ruddy Duck
Deu: Schwarzkopfruderente | Fran: Érismature rousse | Esp: Pato zambullidor grande…


Tijdens de balts wordt met de snavel tegen de borst getrommeld waardoor luchtbellen ontstaan; de staart gaat recht omhoog.
De Rosse Stekelstaart komt in principe in het grootste deel van Noord-Amerika voor. Uit watervogelcollecties ontsnapte dieren hebben zich echter ook met succes als exoot in Europa gevestigd; in Nederland zijn ze vooral in Noord- en Zuid-Holland te vinden.

Doordat de Rosse Stekelstaart zich in de vrije natuur onder de zeldzame en nauw verwante Witkopeend mengt, dreigt laatstgenoemde soort uit te sterven. Daarom zijn internationaal (controversiële) plannen gemaakt deze soort in Europa uit te roeien. De populatie in Groot Brittanië is daardoor gedaald tot minder dan 200. Ook toenmalig Minister Verburg van Landbouw heeft in 2008 de provincies opgeroepen werk te maken van de bestrijding van deze eend.

de Rosse Stekelstaart is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

SOVON heeft in 2011 in opdracht van het Team Invasieve Exoten van de Voedsel- en Warenautoriteit een rapport uitgebracht getiteld "Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland". Volg deze link.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Rosse Stekelstaart via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Rosse Stekelstaart.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top