Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kuifeend

Alle Eenden:
[euring: 2030]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Aythya fuligula | English: Tufted Duck
Deu: Reiherente | Fran: Fuligule morillon | Esp: Porr¢n m¢nudo…


De Kuifeend-man heeft een kenmerkend zwart-wit verenpak en een neerhangende kuif op het achterhoofd. Het vrouwtje is een stuk minder opvallend gekleed in diverse bruintinten, en haar kuif is een stuk korter. Mits van niet al te ver weg gekeken is bij beide het knalgele oog niet te missen.

Het is een duikeend die een groot deel van de dag op het water doorbrengt op zoek naar voedsel, waarvoor hij lang onder water kan blijven en tot wel 2 à 3 m. duikt. De Kuifeend is een omnivoor en eet waterdiertjes zoals slakjes en insecten, maar ook algen, waterplantjes e.d..

Tot 1940 kwam deze soort in Nederland nog nauwelijks voor, maar sindsdien is het aantal Kuifeenden in ons land sterk gegroeid. In de jaren ‘80 vlakte de groei af en in sommige gebieden liepen de aantallen zelfs weer wat terug, zie de grafiek van Meijendel. In de winterperiode wordt het aantal in NL verblijvende Kuifeenden vaak fors uitgebreid met overwinteraars uit noordelijker streken.

De Kuifeend verblijft op allerlei wateren, maar verkiest de diepere plassen met een kraag van riet, biezen en ander waterplanten. Hij bouwt zijn nest op eilandjes en op oevers in die rietkragen. Het vrouwtje broedt de 6-14 eieren uit en zij verzorgt het kroost alleen.

Grafiek met territoria Kuifeend Grafiek met territoria Kuifeend
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
56 133 155 160 130 124 146 132 162 154 162 136 162 134 112 192 140 151 132 114 94 81 87 104 93 136 147 112 62 94 92 70 85 68

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Kuifeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Kuifeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kuifeend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kuifeend.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top