Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Pijlstaart

Alle Eenden:
[euring: 1890]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas acuta | English: Pintail
Deutsch: Spiessente | Français: Canard pilet | Español: Cerceta rabudo


Foto van de Pijlstaart
Foto: J.M.Garg
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Pijlstaart is in Nederland vooral in milde winters een wintergast uit de taiga- en toendragebieden in het hoge noorden. Ze worden dan vaak in grote groepen waargenomen. Bij serieuze koude trekken ze via ons land verder zuidwaarts. Uiterlijk eind april keren ze terug naar de broedgebieden, in Europa met name in Finland. In Nederland komen ze slechts zeer zelden tot broeden.

Het is zowel in de lucht als op de grond voor veel vogelliefhebbers de sierlijkste van de eenden, eenvoudig te herkennen aan de lange, slanke hals en de lange, scherp gepunte staart. De woerd heeft 's winter een fraaie kleurtekening waarbij de chocoladebruine kop en witte hals en buik opvallen. Het wijfje daarentegen is net als bij de meeste andere eenden eenvoudig gekleed, uiterst doeltreffende camouflage op het nest. Ze is te onderscheiden van vrouw Wilde Eend door de donkergrijze snavel.

Pijlstaarten zijn pijlsnelle vliegers, soms vliegen ze in V-formaties.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Pijlstaart gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Pijlstaart
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel is in 2010 één territorium van de Pijlstaart vastgesteld.
Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Pijlstaart behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De meeste broedgevallen van de zeldzame Pijlstaart zijn op de Waddeneilanden, het IJsselmeer- en het Deltagebied. Broedgevallen dieper landinwaarts worden amper meer vastgesteld. Overigens is het bij paren in de broedtijd lang niet altijd duidelijk of ook daadwerkelijk tot broeden wordt overgaan. Hoewel de Pijlstaart in Nederland altijd wel schaars broedde, lijkt hij steeds zeldzamer te worden. Waren er rond 1975 enkele tientallen broedparen, in 2008-2011 telt de broedpopulatie nog slechts 5-15 paren (bron: Sovon).
Bescherming van de Pijlstaart
De Pijlstaart is een van de zeldzaamste broedvogels van ons land. Recent werden broedgevallen vastgesteld in het Wadden-, Delta- en IJsselmeergebied. Nederland ligt aan de zuidwestrand van het broedverspreidingsgebied. Jacht tijdens de trek van en naar de zuidelijke overwinteringsgebieden rondom de Middellandse Zee kan deze soort ook parten spelen (bron: .

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Pijlstaart staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Bedreigde soorten'. 'Bedreigde soorten': Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

Nederland is voor de Pijlstaart van zeer groot internationaal belang.
De Pijlstaart staat daarom ook op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Pijlstaart op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Pijlstaart.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Pijlstaart
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top