Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Krakeend

Alle Eenden:
[euring: 1820]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas strepera | English: Gadwall
Deu: Schnatterente | Fran: Canard chipeau | Esp: Anade friso…


Foto van de Krakeend
Foto: Edwin Bax  
De Krakeend is een mooie eend maar met weinig opvallende kenmerken. Op afstand lijkt het mannetje saai grijs maar van dichtbij is een fijn gestreept en gespikkeld verenpak te zien met een zwart achterwerk en witte vleugelspiegel. Het vrouwtje lijkt op een iets afgeslankte Wilde Eend. De Krakeend heeft een voorkeur voor meertjes en langzaam stromend water met weelderig begroeide oevers. Daar zoekt hij al slobberend of grondelend naar plantaardig voedsel.

Het is een vrij schaarse broedvogel die vooral in noordwest Nederland broedt, zo ook in Meijendel. Landelijk is het aantal broedparen gestegen naar 6000 - 7000 (in 2000), in Meijendel schommelt het tussen 35 en 55. Het nest van gras ligt meestal in de dichte begroeiing op de oever. Het uitbroeden en grootbrengen van de 8-10 jongen wordt in de regel aan het vrouwtje overgelaten, het mannetje vertrekt. De jongen zoeken overigens zelf naar voedsel.

In een milde winter zijn er soms wel 10.000 Krakeenden in Nederland, dan wordt de vaste populatie aangevuld met soortgenoten uit Scandinavië en Rusland. Wordt de winter ze te koud dan vertrekken ze allemaal naar het zuidenwesten van Europa.

Grafiek met territoria Krakeend Grafiek met territoria Krakeend
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
24 38 25 44 37 26 38 30 50 51 49 49 42 46 32 43 48 58 66 47 50 39 44 41 42 72 54 48 37 38 42 42 42 33

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Krakeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Krakeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding

Bescherming van de Krakeend

Nederland is voor de Krakeend van zeer groot internationaal belang.
de Krakeend staat daarom op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Krakeend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Krakeend.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top