Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Mandarijneend

Alle Eenden:
[euring: 1780]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Aix galericulata | English: Mandarin
Deu: Mandarinente | Fran: Canard mandarin | Esp: Pato mandar¡n…


Van oorsprong is de Mandarijneend een Aziatische vogelsoort, die vanwege het fantastische broedkleed van de woerd veel als siervogel wordt gehouden. Buiten de balstperiode is de woerd overigens veel saaier van kleur.

Deze exotische verschijning komt plaatselijk voor, het gaat dan vaak om ontsnapte en/of verwilderde exemplaren.

de Mandarijneend is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

In Nederland in het wild broedende Mandarijneenden worden sinds medio jaren '60 vastgesteld, voor het eerst in Meijendel in 1964. Dat is ruim voordat de VWG-Meijendel volgens de BMP-methode is gaan inventariseren, zodat dit verder niet in het overzicht tot uitdrukking komt.
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Mandarijneend.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Mandarijneend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Mandarijneend.
top