Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Mandarijneend

Alle Eenden:
[euring: 1780]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Aix galericulata | English: Mandarin
Deu: Mandarinente | Fran: Canard mandarin | Esp: Pato mandar¡n…


Van oorsprong is de Mandarijneend een Aziatische vogelsoort, die vanwege het fantastische broedkleed van de woerd veel als siervogel wordt gehouden. Buiten de balstperiode is de woerd overigens veel saaier van kleur.

Deze exotische verschijning komt plaatselijk voor, het gaat dan vaak om ontsnapte of verwilderde exemplaren.

In het wild broedende Mandarijneenden in Nederland worden sinds medio jaren '60 vastgesteld, voor het eerst in Meijendel in 1964. Dat is ruim voordat de VWG-Meijendel volgens de BMP-methode is gaan inventariseren, zodat dit verder niet in het overzicht tot uitdrukking komt. Wel wordt bij tijd en wijle een Mandarijneend gevonden tijdens de wintertellingen van de vogelwerkgroep.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Mandarijneend gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Mandarijneend.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Mandarijneend
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top