Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Casarca

Alle Eenden:
[euring: 1710]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tadorna ferruginea | English: Ruddy Shelduck
Deutsch: Rostgans | Français: Tadorne casarca | Español: Tarro canelo


Een bijna egaal oranjebruin verenpak…
De Casarca is een grote eendensoort, ietsje kleiner dan de wat plompere Nijlgans, met een oranjebruin verenkleed, een lichtere kop met een opvallend pikzwart oog. Het mannetje is iets helderder van kleur en neigt meer naar kastajebruin. In het zomerkleed dragen mannetjes een zwarte halsring, bij de vrouwtjes ontbreekt die. Casarca's hebben een zwarte snavel en zwarte of grijze poten. In de vlucht vallen de grote witte vlakken op de vleugels op.

De roep is nasaal blaffend en klinkt bij het vrouwtje lager. Op afstand is verwarring met de Nijlgans mogelijk, die is echter meer licht grijsbruin op het lichaam en alleen roodbruin op de rug. Bij de Nijlgans valt de donkere vlek rond het oog op, die bij de Casarca ontbreekt.

De Casarca komt van oorsprong niet in Nederland voor, maar er worden het hele jaar door wel Casarca's waargenomen. Een groot deel daarvan is afkomstig uit of een nazaat van eenden uit watervogelcollecties of vogelparken. Ze zijn altijd in de buurt van open water te vinden, zoals meren, moerassen en parkvijvers.

Het oorspronkelijke broedgebied van de Casarca is van Zuidoost-Europa tot in centraal Azië. Het zijn trekvogels met het overwinteringsgebied van de oostelijke Middellandse Zee tot in Zuidoost-Azië. Er zijn groeiende broedpopulaties in Duitsland, vooral in Noordrijn-Westfalen en in Zuid-Duitsland. Elk najaar vertonen zich grotere groepen Casarca’s (500+) op bijvoorbeeld het Eemmeer en Ketelmeer waarvan wordt aangenomen dat het wilde exemplaren zijn van die broedpopulatie in Duitsland. Het is onbekend of er ook vogels bij zijn uit de oorspronkelijke broedgebieden (bron: Sovon).

Er is weinig bekend van de broedbiologie in Nederland. Casarca’s nestelen in Duitsland vooral in holen, soms in een gekraakt groot nest. Er is één broedsel per jaar met meestal 8-9 eieren (SOVON).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Casarca gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Casarca
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Casarca.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 2002   2003   2004   2005 
1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Casarca behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Broedgevallen zijn sinds 1969 bekend uit het hele land, met enige nadruk op Laag-Nederland. De landelijke populatie neemt langzaam toe. Desondanks blijven de aantallen (enkele tientallen broedparen) klein in vergelijking met die van andere watervogels die van tamme origine zijn, zoals de Nijlgans. De schattingen lopen uiteen van 8-80 paren (2008-2011) (bron: Sovon).

In Meijendel is van 2002 t/m 2005 een broedend paartje gerapporteerd.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Casarca.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Casarca
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top