Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Casarca

Alle Eenden:
[euring: 1710]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tadorna ferruginea | English: Ruddy Shelduck
Deutsch: Rostgans | Français: Tadorne casarca | Español: Tarro canelo


Een bijna egaal oranjebruin verenpak…
Deze eendensoort leeft hoofdzakelijk in een gebied van zuid-oost Europa tot in centraal Azië. Het overwinteringsgebied is aan de oostelijke Middellandse Zee. De Casarca komt van oorsprong niet in Nederland voor, maar er worden het hele jaar door wel Casarca's waargenomen. Een groot deel daarvan is afkomstig uit of een nazaat van eenden uit watervogelcollecties of vogelparken. Ze zijn altijd in de buurt van open water te vinden, zoals meren, moerassen en parkvijvers. Elk najaar vertonen zich grotere groepen Casarca’s op bijvoorbeeld het Eemmeer en Ketelmeer waarvan wordt aangenomen dat het wilde exemplaren zijn.

De Casarca is een grote eendensoort, ietsje kleiner dan de wat plompere Nijlgans, met een oranjebruin verenkleed, een lichtere kop met een opvallend pikzwart oog. Het mannetje is iets helderder van kleur en neigt meer naar kastajebruin. In het zomerkleed dragen mannetjes een zwarte halsring, bij de vrouwtjes ontbreekt die. Casarca's hebben een zwarte snavel en zwarte of grijze poten. In de vlucht vallen de grote witte vlakken op de vleugels op. De roep is nasaal blaffend en klinkt bij het vrouwtje lager. Op afstand is verwarring met de Nijlgans mogelijk, die is echter meer licht grijsbruin op het lichaam en alleen roodbruin op de rug. Bij die eend valt de donkere vlek rond het oog op, wat bij de Casarca ontbreekt.

Dit is een uiterst schaarse broedvogel in Nederland met slechts enkele tientallen broedparen. Er is weinig bekend van de broedbiologie in Nederland. Hij nestelt in Duitsland vooral in holen, soms in een gekraakt groot nest. Er is één broedsel per jaar met meestal 8-9 eieren (SOVON).

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Casarca gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Casarca
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 4 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Casarca.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 2002   2003   2004   2005 
1 1 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Casarca behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Het aantal broedparen in Nederland is zeer gering, de schattingen lopen uiteen van 5-20 paren.
In Meijendel is van 2002 t/m 2005 een broedend paartje gerapporteerd.
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Casarca.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Casarca.
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top