Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witbuikrotgans

Alle Ganzen:
[euring: 1682]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Branta hrota | English: Pale-bellied Brent Goose
Deu: Hellbäuchige Ringelgans | Fran: Bernache à ventre pâle | Esp: Barnacla carinegra…


Rotganzen zijn vrij donkere bijna zwart-witte vogels. Ze hebben een karakteristieke, ver klinkende roep 'rrot-rrot'. In de wintermaanden is de Rotgans (Branta bernicla), één van de drie (onder)soorten, aan de Noordzeekust aan te treffen.

Deze Witbuikrotgans (Branta hrota) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland en de Atlantische kust van de Verenigde Staten. Witbuikrotganzen zijn meestal schaarse wintergasten. Tijdens felle koude in de vaste overwinteringsgebieden in Denemarken of Noordoost-Engeland wijken soms enkele honderden naar Nederland uit. Ze houden zich dan bijna unaniem op langs de kust, met een voorkeur voor het Waddengebied, de Hollandse kust en het Deltagebied (bron: Sovon).

Meer over deze ganzen op de pagina van de Rotgans.
Drie (onder)soorten Rotgans
In Nederland worden de drie soorten Rotgans als aparte soort ingedeeld. Er zijn duidelijke verschillen in kleed en ze bezetten verschillende broed- en overwinteringsgebieden. In sommige bronnen worden ze gezien als ondersoort van Branta bernicla (bron: WIKIPEDIA). Een beknopt overzicht.Vogelbescherming NL heeft een artikel aan de Rotgans gewijd inclusief fotomateriaal.

Onderstaande illustratie is overgenomen uit de Vogelgids van Europa.

Klik afbeelding voor een vergroting

lees meer…
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Witbuikrotgans
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top