Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witbuikrotgans

Alle Ganzen:
[euring: 1682]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Branta bernicla | English: Pale-bellied Brent Goose
Deu: Hellbäuchige Ringelgans | Fran: Bernache à ventre pâle | Esp: Barnacla carinegra…


Rotganzen zijn vrij donkere bijna zwart-witte vogels. Ze hebben een karakteristieke, ver klinkende roep 'rrot-rrot'. In de wintermaanden is de Rotgans (Branta bernicla), één van de drie (onder)soorten, aan de Noordzeekust aan te treffen.

Deze Witbuikrotgans (Branta hrota) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland en de Atlantische kust van de Verenigde Staten. Witbuikrotganzen zijn meestal schaarse wintergasten. Tijdens felle koude in de vaste overwinteringsgebieden in Denemarken of Noordoost-Engeland wijken soms enkele honderden naar Nederland uit. Ze houden zich dan bijna unaniem op langs de kust, met een voorkeur voor het Waddengebied, de Hollandse kust en het Deltagebied (bron: sovon.nl).

Meer over deze ganzen op de pagina van de Rotgans.

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Witbuikrotgans gemaakt door xeno-canto. kaart
Drie (onder)soorten Rotgans
Drie soorten Rotgans worden soms gezien als ondersoort van Branta bernicla, terwijl andere bronnen ze zien als aparte soorten. Er worden zo drie (onder)soorten onderscheiden met onderling verschillend broed- en overwinteringsgebied:
• Branta (bernicla) bernicla (rotganzen met een donkere buik)
• Branta (bernicla) hrota (rotganzen met een bleke buik)
• Branta (bernicla) nigricans (zwart en grijze rotganzen)

B. b. bernicla (de (Zwartbuik)rotgans) broedt in het noordwesten van Europees Rusland en West-Siberië en overwintert deels in Engeland en deels in het gebied tussen Noord Duitsland en Noord Frankrijk.

B. b. hrota (de Witbuikrotgans) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland en de Atlantische kust van de Verenigde Staten.

B. b. nigricans (de Zwarte rotgans) broedt in Noordoost-Siberië, Alaska en Noordwest-Canada en overwintert aan de westkust van de Verenigde Staten.
Bron: Wikipedia

Vogelbescherming NL heeft een artikel aan de Rotgans gewijd inclusief fotomateriaal.
Onderstaande scan is uit de ANWB Vogelgids overgenomen. Klik scan voor vergroting.
lees meer…
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Witbuikrotgans.
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top