Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witbuikrotgans

Alle Ganzen:
[euring: 1682]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Branta bernicla | English: Pale-bellied Brent Goose
Deu: Hellbäuchige Ringelgans | Fran: Bernache à ventre pâle | Esp: Barnacla carinegra…


Rotganzen zijn vrij donkere bijna zwart-witte vogels. Ze hebben een karakteristieke, ver klinkende roep 'rrot-rrot'. In de wintermaanden is één van de drie (onder)soorten, de Rotgans (Branta bernicla), aan de kusten van de Noordzee aan te treffen, bijvoorbeeld aan de dijken rond de Grevelingen.

de Witbuikrotgans is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Er worden drie ondersoorten onderscheiden met onderling verschillende broedgebieden:
B. b. bernicla (rotganzen met een donkere buik)
B. b. hrota (rotganzen met een bleke buik)
B. b. nigricans (zwart en grijze rotganzen)

B. b. bernicla broedt in het noordwesten van Europees Rusland en West-Siberië en overwintert in West-Europa, deels in Engeland en deels in het gebied tussen Noord Duitsland en Noord Frankrijk.

B. b. hrota (de Witbuikrotgans) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland en de Atlantische kust van de Verenigde Staten.

B. b. nigricans (de Zwarte rotgans) broedt in Noordoost-Siberië, Alaska en Noordwest-Canada en overwintert aan de westkust van de Verenigde Staten.
Bron: Wikipedia
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Witbuikrotgans via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Witbuikrotgans.
top