Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Rotgans

Alle Ganzen:
[euring: 1680]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Branta bernicla | English: Dark-bellied Brent Goose
Deu: Ringelgans | Fran: Bernache cravant | Esp: Barnacla carinegra…


Foto van de Rotgans
Foto: Tim Bowman (USFWS)
[Public domain]   via Wikimedia Commons
Rotganzen zijn vrij donkere bijna zwart-witte vogels. Ze hebben een karakteristieke, ver klinkende roep 'hrrot-hrrot'. In de wintermaanden is één van de drie (onder-)soorten, de 'Zwartbuikrotgans' Branta bernicla (foto links), aan de kusten van de Noordzee aan te treffen, bijvoorbeeld aan de dijken rond de Grevelingen.

Vogelbescherming NL heeft een artikel aan de Rotgans gewijd inclusief fotomateriaal.


de Rotgans is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Er worden drie ondersoorten onderscheiden met onderling verschillende broedgebieden:
B. b. bernicla (rotganzen met een donkere buik)
B. b. hrota (rotganzen met een bleke buik)
B. b. nigricans (zwart en grijze rotganzen)

B. b. bernicla broedt in het noordwesten van Europees Rusland en West-Siberië en overwintert in West-Europa, deels in Engeland en deels in het gebied tussen Noord Duitsland en Noord Frankrijk.

B. b. hrota (de Witbuikrotgans) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland en de Atlantische kust van de Verenigde Staten.

B. b. nigricans (de Zwarte rotgans) broedt in Noordoost-Siberië, Alaska en Noordwest-Canada en overwintert aan de westkust van de Verenigde Staten.
Bron: Wikipedia

Bescherming van de Rotgans

Nederland is voor de Rotgans van zeer groot internationaal belang.
de Rotgans staat daarom op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Rotgans via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Rotgans.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top