Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Indische Gans

Alle Ganzen:
[euring: 1620]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anser indicus | English: Bar-headed Goose
Deu: Streifengans | Fran: Oie à tête barrée | Esp: Ánsar indio…


De Indische Gans is een exoot en komt van oorsprong voor op de hoogvlakten van China en Mongolië. Indische Ganzen die in Nederland in het wild voorkomen zijn nazaten van uit gevangenschap ontsnapte of uitgezette vogels. Ze weten zich hier goed te handhaven.

Indische Ganzen komen (nog?) niet in Meijendel voor maar worden in Den Haag o.a. gezien nabij het Malieveld en in park Clingendael.

De Indische Gans is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Het Team Invasieve Exoten van de Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2010 SOVON gevraagd een risicoanalyse uit te voeren voor geïntroduceerde ganzensoorten. De risicoanalyse heeft o.m. betrekking op deze soort. Volg deze link naar het rapport.
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Indische Gans.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Indische Gans via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Indische Gans.
top