Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Marmereend

Alle Eenden:
[euring: 1950]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Marmaronetta angustirostris | English: Marbled Duck
Deu: Marmelente | Fran: Marmaronette marbrée | Esp: Marmaronetta angustirostris…


Foto van de Marmereend
Foto: David Iliff
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Marmereend komt voor in Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië. Deze soort trekt soms over korte afstanden, meestal blijft hij 's winters aan de kust of aan de rand van meren, in de ondiepe delen.

In het broedseizoen verblijven en nestelen ze in kleine, ondiepe plassen met veel oever- en onderwatervegetatie of op rustige zijrivieren in verder vrij droge gebieden. Deze eend eet plantendelen, zaden, waterinsecten, larven, weekdieren en andere waterbeestjes.

In Nederland waargenomen examplaren zijn zeer waarschijnlijk onsnapt uit een avifauna of een collectie. In October 2014 is geruime tijd een exemplaar in Meijendel waargenomen.

De Marmereend is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Marmereend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Marmereend.
top