Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwartkopgors

Alle Gorzen:
[euring: 18810]
Familienaam: Gorzen (Emberizidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Emberiza melanocephala | English: Black-headed Bunting
Deu: Kappenammer | Fran: Bruant mélanocéphale | Esp: Escribano cabecinegro…


Foto van de Zwartkopgors
Foto: Mark S Jobling (Own work)
CC-BY-3.0   via Wikimedia Commons
Geen beschrijving beschikbaar…


de Zwartkopgors is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

ARKive species - Black-headed bunting (Emberiza melanocephala)

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwartkopgors via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwartkopgors.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top