Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwartkopgors

Alle Gorzen:
[euring: 18810]
Familienaam: Gorzen (Emberizidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Emberiza melanocephala | English: Black-headed Bunting
Deu: Kappenammer | Fran: Bruant mélanocéphale | Esp: Escribano cabecinegro…


Foto van de Zwartkopgors
Foto: Mark S Jobling (Own work)
CC BY 3.0  via Creative Commons
Behalve de zwarte kop en de kastanjebruine mantel is de Zwartkopgors man hoofzakelijk geel. Zijn vleugels zijn donker met lichte veerranden, de staart heeft geen wit. Hij is globaal net zo groot als een Geelgors met een wat langere snavel en staart. Het vrouwtje is veel minder uitbundig gekleurd en heeft een grijzige kopkap die op de kruin licht gestreept is. Het mannetje valt graag op want zit vaak bovenop een struik of andere opvallende zangpost, het vrouwtje gedraagt zich veel onopvallender.

Klik foto voor vergroting.Link naar de site
Zwartkopgorzen zijn trekvogels die broeden van zuidoostelijk Frankrijk, Italië en Zuidoost-Europa oost tot in West-Iran. Ze hebben een voorkeur voor open en droog gebied met verspreid wat struiken en bomen, en ook wijn- en boomgaarden voldoen aan de eisen. Het nest is een kom bekleed met haar, in een struik, op of vlak boven de grond. Beide ouders broeden de eieren uit en verzorgen de jongen. Zwartkopgorzen fourageren op de grond of in de struiken, het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit zaden en ook insecten voor de jongen.

Na de broedtijd trekken Zwartkopgorzen massaal naar India om te overwinteren. Zwervende vogels schieten dan door tot in het Verre Oosten, maar worden ook tot in Noorwegen aangetroffen. Heel zelden wordt een dwalende Zwartkopgors in Nederland waargenomen. De meeste gevallen dateerden van het late voorjaar. In de periode 1962-2017 waren 17 goedgekeurde waarnemingen, waarvan 10 in het kustgebied. De laatste was in Rotterdam in mei 2017 (bron: Dutchbirding).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Zwartkopgors gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zwartkopgors
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top