Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Struikrietzanger

Alle Rietzangers:
[euring: 12480]
Familienaam: Rietzangers (Acrocephalidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Acrocephalus dumetorum | English: Blyth's Reed-Warbler
Deu: Buschrohrsänger | Fran: Rousserolle des buissons | Esp: Carricero de Blyth…


Foto van de Struikrietzanger
Foto: Vincent van der Spek (VRS Meijendel)
De Struikrietzanger kan worden herkend aan het kleine formaat, het gebrek aan contrast in het verenkleed, de pootkleur en de vorm van enkele slagpennen. Deze vogel werd in 2012 voor het eerst in Meijendel aangetroffen bij het vogelringstation (zie tweede katern).

Het zwaartepunt van de verspreiding van deze karekietachtige vogel ligt in Europees en Aziatisch Rusland en in Centraal-Azië. De afgelopen eeuw heeft deze soort zich uitgebreid tot in de Baltische Staten, Zuid-Finland en Zuid-Zweden waar de aantallen nog altijd toenemen. Tot 1990 was geen enkele geval uit Nederland bekend, maar de laatste jaren neemt het aantal waarnemingen toe. Veruit de meeste Nederlandse gevallen zijn afkomstig van ringstations.
(Bron: Holland's Duinen nr 61, april 2013)

de Struikrietzanger is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Op 11 augustus 2012 treffen enkele ringers van het Vogelringstation Meijendel een (vermoedelijke) Struikrietzanger aan in een mistnet. Na enig speurwerk in de beschikbare literatuur wordt bevestigd dat het bij deze ongewone karakietachtige vogel inderdaad om de Struikrietzanger gaat. Dat is niet alleen een nieuwe soort voor Meijendel, maar tevens het eerste geval voor de provincie Zuid-Holland.

Lees een uitgebreide verhandeling over de determinatie van deze soort op de site van Dutch Birding. Op de site Dutch Avifauna vindt u recente informatie over de Struikrietzanger (button in linker kolom). Daar valt o.a. te lezen dat er voor Nederland een eerste broedgeval is geweest in 1998 in Utrecht
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Struikrietzanger zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • Oook p waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Struikrietzanger via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Struikrietzanger.
top