Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kortsnavelboomkruiper

Alle Boomkruipers:
[euring: 14860]
Familienaam: Boomkruipers (Certhiidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Certhia familiaris | English: Eurasian Treecreeper
Deu: Waldbaumläufer | Fran: Grimpereau des bois | Esp: Agateador norteño…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Kortsnavelboomkruiper en de Taigaboomkruiper zijn subspecies van dezelfde soort:
Kortsnavelboomkruiper: Certhia familiaris ssp. macrodactyla
Taigaboomkruiper: Certhia familiaris ssp. familiaris

De Kortsnavelboomkruiper is een vrij zeldzame broedvogel. Dit werd pas in 1993 ontdekt. Toen waren er al 16 territoria met zingende Kortsnavelboomkruipers in de bossen bij Vaals (Zuid-Limburg). Deze ondersoort is verder een niet zeldzame broedvogel in de bossen op hellingen in heuvelland van de Ardennen en in Duitsland en de rest van West-Europa.

de Kortsnavelboomkruiper is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kortsnavelboomkruiper via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kortsnavelboomkruiper.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top