Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Heilige Ibis

Alle Ibissen:
[euring: 1420]
Familienaam: Ibissen (Threskiornithidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Threskiornis aethiopicus | English: Sacred Ibis
Deutsch: Heiliger Ibis | Français: Ibis sacré | Español: Ibis sagrado


De zwarte punten aan hand- en armpennen van deze ibis zijn in de vlucht goed zichtbaar.
De Heilige Ibis komt oorspronkelijk voor in Afrika en het Midden-Oosten. Hij heeft zich in Nederland vanuit gevangenschap in het wild gevestigd. Dit is een echte generalist die zich gemakkelijk aan de omstandigheden aanpast. De in Nederland rondzwervende individuen kunnen dan afkomstig zijn uit gevangenschap, maar ook van de Franse vrijvliegende populatie (daar is een relatief sterke populatiegroei gerealiseerd).

Het aantal Heilige Ibissen in NL nam aanvankelijk toe. Sinds het begin van deze eeuw is het zelfs tot broeden gekomen in de omgeving van Botshol (Utrecht) en Alphen aan de RIjn (Avifauna). Maar na een reeks broedgevallen vanaf 2003 tot en met 2009, met een maximum van 12 nesten in 2007, werd er in 2010 geen nestbouw meer vastgesteld. Dat komt o.a. omdat Avifauna ontsnapte vogels weer terugvangt. Daarmee lijkt de Heilige Ibis als broedvogel inmiddels weer verdwenen uit ons land. Lees verder op natuurbericht.nl…

Om meer inzicht te krijgen in de kans dat de Heilige Ibis zich in Nederland gaat vestigen en de mogelijke ecologische, economische en sociale effecten daarvan, heeft het Team Invasieve Exoten van de Voedsel- en Warenautoriteit in 2010 een risicoanalyse laten uitvoeren. Volg deze link naar het rapport.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Heilige Ibis gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Heilige Ibis.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Heilige Ibis
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top