Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witkopeend

Alle Eenden:
[euring: 2260]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Oxyura leucocephala | English: White-headed Duck
Deu: Weißkopfruderente | Fran: Érismature à tête blanche | Esp: Malvasía abeciblanca…


Foto van de Witkopeend
Foto: Bogniets
CC BY-SA 2.0  via Creative Commons
Een Witkopeend is ongeveer even groot als de Wilde Eend. De woerd heeft een zwarte kruinstreep en voor de rest een witte kop. Hij heeft in de broedtijd een grote, aan de basis gezwollen lichtblauwe snavel. De borst, flanken en rug zijn lichtbruin. Het vrouwtje heeft een dofbruin verenkleed.

Witkopeenden broeden van Zuid-Spanje oostwaats naar het westen van Centraal-Azië. Ze overwinteren in het Middellande Zeegebied, het Midden-Oosten en Zuid-Azië tot Noordwest-India. Het is een incidentele, zeldzame dwaalgast in de winter in Nederland; tussen 1950 en 2017 zijn 15 waarnemingen goedgekeurd (Dutchbirding).

Deze soort is ernstig bedreigd, want de populatie is drastisch afgenomen; lees verder hieronder.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Witkopeend gemaakt door xeno-canto kaart
Bescherming van de Witkopeend
De Witkopeend staat op de internationale rode lijst als bedreigde diersoort. Aan het begin van de 20° eeuw waren er in totaal nog 100.000 van deze eenden terwijl dit aantal in 1991 werd geschat op 19.000. Dit aantal zal anno 2012 beduidend lager liggen, schattingen duiden op een populatie onder de 10.000. Een belangrijke pleisterplaats ligt in Turkije (Burdur Gölü). De aantallen zijn daar tussen 1991 en 2001 gedaald van 10.927 naar 653. In 2015 schatte BirdLife International de broedpopulatie in Europa op 250 tot 610 paar.

Daarbij komt dat de nauw verwante Rosse Stekelstaart uit Noord-Amerika zich met succes heeft gevestigd als exoot in Europa. Doordat de Rosse Stekelstaart in de vrije natuur hybridiseert met de zeldzame Witkopeend, dreigt de laatstgenoemde uit te sterven. Daarom zij er plannen gemaakt om de Rosse Stekelstaart in West-Europa uit te roeien (bron: WIKIPEDIA).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Witkopeend
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top