Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Witkopeend

Alle Eenden:
[euring: 2260]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Oxyura leucocephala | English: White-headed Duck
Deu: Weißkopfruderente | Fran: Érismature à tête blanche | Esp: Malvasía abeciblanca…


Foto van de Witkopeend
Foto: Bogniets
CC-BY-2.0   via Wikimedia Commons
De Witkopeend komt (nog) voor in zuidelijk Europa en is dwaalgast in Nederland. Deze soort is ernstig bedreigd, want de populatie is drastisch afgenomen; lees verder in het tweede katern. Daarbij komt dat de nauw verwante Rosse Stekelstaart uit Noord-Amerika zich met succes heeft gevestigd als exoot in Europa. Doordat de Rosse Stekelstaart in de vrije natuur hybridiseert met de zeldzame Witkopeend, dreigt de laatstgenoemde uit te sterven. Daarom zij er plannen gemaakt om de Rosse Stekelstaart in West-Europa uit te roeien.


de Witkopeend is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

De Witkopeend staat op de internationale rode lijst als bedreigde diersoort. Aan het begin van de 20° eeuw waren er in totaal nog 100.000 van deze eenden terwijl dit aantal in 1991 werd geschat op 19.000. Dit aantal zal anno 2012 beduidend lager liggen, schattingen duiden op een populatie onder de 10.000. Een belangrijke pleisterplaats ligt in Turkije (Burdur Gölü). De aantallen zijn daar tussen 1991 en 2001 gedaald van 10.927 naar 653.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Witkopeend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Witkopeend.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top