Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Taigarietgans

Alle Ganzen:
[euring: 1571]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anser fabalis | English: Taiga Bean Goose
Deu: Saatgans | Fran: Oie des moissons | Esp: Ansar campestre…


Foto van de Taigarietgans
Foto: Arnoud B. van den Berg
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Rietgans kent twee ondersoorten die vaak worden beschouwd als aparte soorten. Omdat beide (onder)soorten op zowel de site van Vogelbescherming Nederland als bij SOVON apart worden behandeld is dat op de site van VWG-Meijendel ook zo. [Link naar Toendrarietgans]

Het gaat om de navolgende (onder)soorten (beide links verwijzen naar de beschrijving op de site van Vogelbescherming NL).

1. De Taigarietgans (Anser fabalis fabalis - achterste gans op foto) is bijna zo groot als de Grauwe Gans, met lange, zware oranjegele snavel met variabele hoeveelheid zwart en
2. De Toendrarietgans (Anser fabalis rossicus) die soms wordt beschouwd als aparte soort (Anser serrirostris). Deze is kleiner met zwarte snavel met smalle verticale oranje band.

Beide (onder)soorten overwinteren in W- en M-Europa. De Toendrarietgans is een talrijke wintergast en incidentele broedvogel (NL), de Taigarietgans is een vrij zeldzame wintergast en slechts in sommige winters talrijker.

Publicaties
Dat het onderscheid tussen de verschillende (onder)soorten rietganzen zelfs voor ervaren vogelaars lastig is blijkt ook uit de diverse artikelen die er over geschreven zijn:
• In Limosa 84 (2011) heeft een artikel gestaan met de titel "Recente ontwikkelingen in het voorkomen
van Taigarietganzen in Nederland". Hierin komt het onderlinge verschil uitgebreid aan de orde.
• Hier vindt u een artikel op de website van SOVON over determinatieperikelen bij rietganzen.
• Bekijk de presentatie die Thomas Heinicke gaf tijdens de SOVON Landelijke Dag 2010.
• Tot slot staat ook op de site van Dutchbirding dat "Taigarietganzen: herkenning vergt ervaring"


de Taigarietgans is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.


Bescherming van de Taigarietgans

de Taigarietgans behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Ernstig bedreigde soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Taigarietgans via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Taigarietgans.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top