Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Muskuseend

Alle Eenden:
[euring: 1750]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cairina moschata | English: Muscovy Duck
Deu: Moschusente | Fran: Canard de Barbarie | Esp: Cairina moschata…


CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Muskuseend is een eendensoort die oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika komt, uit een gebied dat zich uitstrekt van Mexico tot Peru. Daar werd de wilde muskuseend gedomesticeerd en bij huis gefokt voor het vlees. In de 16e eeuw werden ze naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers.

Gedomesticeerde Muskuseenden worden op (kinder)boerderijen gehouden en bij hobbyisten. Als ze in de vrije natuur worden waargenomen zijn het in de regel ontsnapte of vrijgelaten exemplaren.

De Muskuseend is een grote vogel die in verhouding niet zwaar is, maar die wel korte poten en grote voeten heeft. Kenmerkend voor de tamme Muskuseend zijn de rode wratten rond de ogen, die bij de wilde veel minder aanwezig zijn. De woerd is tweemaal zo groot als het vrouwtje. [bron WikipediA]

Broedsucces Muskuseend

In de 34 geïnventariseerde jaren is in 2005 één territorium van de Muskuseend vastgesteld.

Klik op het jaartal voor een kaartje met het kavel.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van SOVON.
de Muskuseend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Muskuseend via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Muskuseend.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top