Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Soepgans

Alle Ganzen:
[euring: 1619]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anser anser forma domesticus | English: Hybrid Goose


Foto van de Soepgans
Foto: Puyenbroeck
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
Met een Soepgans, tamme gans of een Parkgans (Anser anser forma domestica) wordt doorgaans een gedomesticeerde variant van de Grauwe Gans of de Zwaangans bedoeld. Met een Boerengans of Huisgans (Anser anser domesticus) wordt meestal de witte variant van de Grauwe Gans bedoeld, met oranje snavel en poten. Een Soepgans kan ook een gevlekte variant van een Boerengans zijn of een hybride van een paar willekeurige ganzensoorten. Kortom, een Soepgans kan eigenlijk elke vorm

Compleet witte Boerengans.
Foto: 'Noodle snacks' [CC-BY-SA-3.0]


of hybride van een gedomesticeerde Grauwe Gans zijn, door sommigen gekscherend Anser unox genoemd of met een wat meer serieuze toon Anserini x (bron: WikipediA)

Deze ganzen, wit of bruin van kleur of een bonte schakering daarvan, werden gehouden voor de eieren het vlees en het dons, maar ze dienden ook als "waakhond". Tegenwoordig is deze gewoonte in onbruik geraakt, de boerderijganzen worden veelal aan hun lot overgelaten en hebben zich op veel plaatsen in het vrije veld gevestigd. Oppervlakkig lijken de bruine varianten van deze vogels qua postuur op Grauwe Ganzen en compleet witte kunnen eventueel met een Sneeuwganzen worden verward.

Aantallen Soepganzen in Nederland
Soepganzen zijn afstammelingen van losgelaten of ontsnapte vogels. Hun verspreiding is in 1998-2000 voor het eerst in kaart gebracht. Ze broeden vooral in het waterrijke deel van het land en speciaal in stedelijke omgeving en nabij boerderijen. De vogels nestelen geregeld samen met Grauwe Ganzen of andere ganzen, waardoor allerlei kleurvariaties optreden.
De aantalsontwikkeling is slecht bekend (bron: sovon.nl).

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Soepgans gemaakt door xeno-canto. kaart
Broedsucces Soepgans
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 6 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Soepgans.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 2004   2005   2006   2011   2016   2017 
1 1 1 2 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Soepgans behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.