Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Soepgans

Alle Ganzen:
[euring: 1619]
Familienaam: Ganzen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anser anser forma domesticus | English: Hybrid Goose


Foto van de Soepgans
Foto: 'Noodle snacks'
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
Vrijlevende exemplaren van alle rassen van de boerderijgans, de gedomesticeerde vorm van de Grauwe Gans. Deze ganzen, wit of bruin van kleur, werden gehouden voor de eieren het vlees en het dons, maar dienden ook als "waakhond". Tegenwoordig is deze gewoonte in onbruik geraakt, de boerderijganzen worden veelal aan hun lot overgelaten en hebben zich op veel plaatsen in het vrije veld gevestigd. Oppervlakkig lijken de bruine varianten van deze vogels op Grauwe Ganzen

Broedsucces Soepgans

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 6 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Soepgans.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 2004   2005   2006   2011   2016   2017 
1 1 1 2 1 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart
met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Soepgans behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.