Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Soepeend

Alle Eenden:
[euring: 1869]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas platyrhynchos domesticus | English: Hybrid Duck


Foto van de Soepeend
Foto: Biswarup Ganguly
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Nederlandse parkeenden zijn het resultaat van kruising van verschillende kweekvormen en de wildvorm, de Wilde Eend. Ze zijn vooral van Wilde Eenden te onderscheiden door afwijkende kleur en soms aan de hand van het gedrag (ze zijn vaak minder schuw).

In het verleden werden nogal eens eenden vrij rondlopend rond boerderijen gehouden. Deze eenden waren geselecteerd op een hoge eierproductie en waren zelfs productiever dan kippen! Toen eenden-eieren uit de mode raakten zijn veel van deze eenden aan hun lot overgelaten. Deze hebben zich vermengd met de Wilde Eend en dit vormt de basis voor de huidige Parkeenden. Het proces van vermenging duurt voort omdat nog steeds eenden in halfwilde staat worden gehouden. Deze 'moderne tamme Eenden' zijn meestal siereenden (op uiterlijk geselecteerd) en stammen soms af van oude gebruiks-rassen. Hierdoor neemt het aantal kleurvarieteiten onder de Parkeenden voortdurend toe.

De gedomesticeerde eenden vertonen een grote variatie in afmetingen en lichaamsbouw. Van deze variatie is na één tot twee generaties niets meer terug te zien. Kennelijk is er een zeer sterke natuurlijke selectie die alle eenden met een 'afwijkende lichaamsbouw' genadeloos uitsluit. Eenden met een afwijkende lichaamsbouw of afmeting zijn dan ook vrijwel altijd tamme eenden die door hun eigenaar zijn losgelaten (gedumpt) en geen 'echte Parkeenden'.

Soepeenden en Wilde Eenden: de verschillen
Het gaat niet om gedrag, maar om verschillen in verenkleed. In Sovon-Nieuws (mei 2017) staat een uitgebreid artikel (pdf) over de herkenning van Soepeenden.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Soepeend gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Soepeend
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 23 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Soepeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '09   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
2 3 6 6 6 6 9 4 8 9 5 8 6 5 9 2 7 3 2 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Soepeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Soepeenden zijn afstammelingen van losgelaten of ontsnapte vogels. Hun verspreiding is in 1998-2000 voor het eerst in kaart gebracht. Ze broeden vooral in het waterrijke deel van het land en speciaal in stedelijke omgeving. De soort is relatief talrijk in Friesland, deels een gevolg van de vele eendenkooien hier (met hun stal van tamme dieren) en gestimuleerd door het ophangen van broedkorven. De vogels nestelen geregeld samen met Wilde Eenden, soms ook andere soorten, waardoor allerlei kleurvariaties optreden. De aantalsontwikkeling is slecht bekend (bron: Sovon).