Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Soepeend

Alle Eenden:
[euring: 1869]
Familienaam: Eenden (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Anas platyrhynchos domesticus | English: Hybrid Duck


Foto van de Soepeend
Foto: Biswarup Ganguly
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
De Nederlandse parkeenden zijn het resultaat van kruising van verschillende kweekvormen en de wildvorm, de Wilde Eend. Ze zijn vooral van Wilde Eenden te onderscheiden door afwijkende kleur en soms aan de hand van het gedrag (ze zijn vaak minder schuw).

In het verleden werden nogal eens eenden vrij rondlopend rond boerderijen gehouden. Deze eenden waren geselecteerd op een hoge eierproductie en waren zelfs productiever dan kippen! Toen eenden-eieren uit de mode raakten zijn veel van deze eenden aan hun lot overgelaten. Deze hebben zich vermengd met de Wilde Eend en dit vormt de basis voor de huidige Parkeenden. Het proces van vermenging duurt voort omdat nog steeds eenden in halfwilde staat worden gehouden. Deze 'moderne tamme Eenden' zijn meestal siereenden (op uiterlijk geselecteerd) en stammen soms af van oude gebruiks-rassen. Hierdoor neemt het aantal kleurvarieteiten onder de Parkeenden voortdurend toe.

De gedomesticeerde eenden vertonen een grote variatie in afmetingen en lichaamsbouw. Van deze variatie is na één tot twee generaties niets meer terug te zien. Kennelijk is er een zeer sterke natuurlijke selectie die alle eenden met een 'afwijkende lichaamsbouw' genadeloos uitsluit. Eenden met een afwijkende lichaamsbouw of afmeting zijn dan ook vrijwel altijd tamme eenden die door hun eigenaar zijn losgelaten (gedumpt) en geen 'echte Parkeenden'.


Soepeenden en Wilde Eenden: de verschillen
Het gaat niet om gedrag, maar om verschillen in verenkleed. In het recent verschenen Sovon-Nieuws (mei 2017) staat een uitgebreid artikel (pdf) over de herkenning.

Broedsucces Soepeend

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 23 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Soepeend.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '09   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
2 3 6 6 6 6 9 4 8 9 5 8 6 5 9 2 7 3 2 1 1 1 2

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Soepeend behoort tot de ecologische groep soorten van open water en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.