Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Zwaan

Alle Zwanen:
[euring: 1530]
Familienaam: Zwanen (Anatidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Cygnus columbianus | English: Bewick's Swan
Deutsch: Zwergschwan | Français: Cygne de Bewick | Español: Cisne chico


De Kleine Zwaan is de kleinste van de drie in Nederland voorkomende zwanen (zie foto onder). Daarnaast heeft hij een relatief korte hals waardoor hij qua vorm veel meer op een gans lijkt.

Het opvallendste kenmerk is mischien wel de zwarte snavel met een gele vlek aan de basis. Dat geel reikt bij de Kleine Zwaan niet voorbij het neusgat. Daarmee onderscheidt hij zich van de sterk gelijkende Wilde Zwaan, waarbij het geel tot ver voorbij het neusgat loopt. Diverse bronnen geven aan dat de gele vlek van elke Kleine Zwaan zo variabel is, dat ornithologen in staat zijn vele tientallen induviduen uit elkaar te houden.

De Kleine Zwaan is bij ons een wintergast. Deze zwaan broedt in de meest noordelijke toendra's van Europa aan de Barentszee en verder oostelijk. Als daar de winter invalt verlaten ze de dorre toendra en komen naar West-Europa om te overwinteren in met name Denemarken, Duitsland, Groot Brittanië en Nederland. Ons land herbergt dan ongeveer 60% van de totale populatie (bron: vogelbescherming.nl). In groepen van wel 100 of meer grazen ze dan 'ons' malse gras of zoeken in ondiep water naar waterplanten (fonteinkruid) waarbij ze ook grondelend worden gezien teneinde de bodem te kunnen bereiken.

de Kleine Zwaan is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.


Vergelijk het formaat van de Kleine Zwaan met een Knobbelzwaan.
Bescherming van de Kleine Zwaan

de Kleine Zwaan zit als wintergast cq doortekker in de gevarenzone. De soort moet eigenlijk op de Rode Lijst staan want effectieve beschermingsmaatregelen zijn per direct nodig. Daarom staat de Kleine Zwaan (voorlopig) op de Oranje Lijst *.

Nederland is voor de Kleine Zwaan van zeer groot internationaal belang.
de Kleine Zwaan staat daarom ook op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kleine Zwaan via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kleine Zwaan.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top