Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Appelvink

Alle Vinken:
[euring: 17170]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Coccothraustes coccothraustes | English: Hawfinch
Deutsch: Kernbeisser | Français: Gros-bec | Español: Picogordo


Een witte halsband scheidt de roestbruine kop van het beige-bruine lijf. Tijdens de vlucht is een witte vleugelstreep te zien.
De Appelvink is een forse vogel met een stevig postuur, een slag groter dan de Vink en goed te herkennen aan zijn fraaie verenpak. Aan de roestbruine kop staat een enorme snavel. Tijdens de vlucht oogt de vogel oranje/bruin en met name dan valt de witte velugelstreep op evenals de witte eindband aan de staart.

Het is een standvogel die een voorkeur heeft voor oud loof- en gemengd bos met forse bomen en liefst met (kersen-)boomgaarden in de buurt. Want met die krachtige snavel kraakt de Appelvink (kersen-)pitten of het niks is. Hij smult van de pitten maar laat het vruchtvlees links liggen. Pruimenpitten, beukennoten en esdoornzaden behoren ook tot het favoriete dieet.

Het is een moeilijk te observeren vogel omdat de Appelvink zich bij voorkeur hoog en verscholen in dichte boomkruinen ophoudt. Ook zijn zang zal de aanwezigheid van deze soort niet snel verraden. De Appelvink komt in Nederland met name in het oosten en het zuiden voor, maar wordt de laatste jaren wat vaker in het westen en ook in Meijendel waargenomen.

Grafiek met territoria Appelvink
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 1989   2001   2002   2005   2007   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 
1 1 1 1 1 1 1 4 7 8 6 9 15

In 13 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Appelvink.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Appelvink behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De laatste jaren werden Appelvinken in de winter en het vroege voorjaar meer gemeld dan voorheen. De soort heeft in de vorige eeuw een grote expansie meegemaakt, maar broedgevallen in de duinstreek zijn er nog niet veel. (Avifauna, deel 2).

Het territorium van een Appelvink in kavel 73 in 2001 was, na een 'incident' in 1989, nieuw voor het duin. Deze soort werd volgens de BMP-regels territoriumhoudend vastgesteld. Geregeld werd daar namenlijk in een overvliegend exemplaar gezien en éénmaal werd voedseltransport waargenomen, een hard BMP-criterium. De waarnemer gaf daarbij aan dat de locatie van het nest niet met zekerheid in het Dunea-gebied viel vast te stellen, mogelijk werd iets verder in een tuin in Rijksdorp gebroed. Hoe dan ook, dit geval geeft aan dat de soort ook het duin als broedvogel bereikt heeft. Later, in 2009 is ook een broedgeval gemeld in kavel 62. Na 2011 lijkt de aanwezigheid als broedvogel van Meijendel bestendigd.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Appelvink via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Appelvink.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top