Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Goudvink

Alle Vinken:
[euring: 17100]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Pyrrhula pyrrhula | English: Bullfinch
Deu: Gimpel | Fran: Bouvreuil pivoine | Esp: Camachuelo com£n…


Foto van de Goudvink
Foto: Edwin Bax  
Deze grote vinkachtige is in Nederland standvogel met een voorkeur voor de zandgronden van Oost-Nederland. Hij komt ook voor in het duingebied. De Goudvink is een schuwe vogel. Het mannetje heeft een fraaie rode borst, buik en wangen. Het kleed van het vrouwtje is een “bleke” uitvoering van dat van het mannetje. Hij zingt zijn zacht en eenvoudig, traag en melancholisch lied zelden. De een-tonige ingehouden roep is voor de geoefende luisteraar vaker te horen, meestal tijdens de vlucht.

Mannetje en vrouwtje Goudvink vormen een paar voor het leven. Als broedvogel heeft deze soort het liefst naaldhout op zandgrond, maar in de duinstreek bewoont hij ook wel doornige struwelen zoals van de duindoorn. Het nest wordt laag in een dichte struik gebouwd. Ze brengen jaarlijks twee, soms zelfs drie legsels groot.

Grafiek met territoria Goudvink Grafiek met territoria Goudvink
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
21 54 46 51 44 23 32 29 22 23 34 42 49 49 50 61 64 63 56 52 51 42 46 44 34 31 29 34 27 26 28 26 20 22

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Goudvink.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Goudvink behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Terwijl het landelijk aantal broedvogels een stijgende lijn vertoont, laat het aantal broedgevallen van de Goudvink in Meijendel vanaf het begin van dit millenium een gestaag dalende lijn zien.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Goudvink via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Goudvink.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top