Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Goudvink

Alle Vinken:
[euring: 17100]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Pyrrhula pyrrhula | English: Bullfinch
Deu: Gimpel | Fran: Bouvreuil pivoine | Esp: Camachuelo com£n…


Foto van de Goudvink
Foto: Edwin Bax
De Goudvink is een grote, wat plompe vogel met een 'stierennek'. Het mannetje heeft een onmiskenbare en fraaie oranje- tot rozerode borst, buik en wangen, een zwarte kap en een grijze rug. De bovenzijde van de vleugels is zwart met een brede witte streep en ook de staart is zwart. Het kleed van het vrouwtje is een “bleke” uitvoering van dat van het mannetje en zij heeft beige onderdelen waar die bij de man oranjerood zijn. In de vlucht vallen de witte stuit en vleugelstreep bij beide op. Ze hebben een kort en dikke, zware, zwarte snavel.

Ondanks het fraaie kleed is de Goudvink een wat onopvallende vogel en ook qua zang is deze vinkachtige weinig eclatant. Hij zingt zijn zacht en eenvoudig, traag en melancholisch liedje zelden. De een-tonige ingehouden roep is voor de geoefende luisteraar vaker te horen, meestal tijdens de vlucht.

Goudvinken zijn in Nederland standvogel met een voorkeur voor de zandgronden van oostelijk Nederland, maar ze nestelen ook in moerasbos. Verder komen ze voor in het duingebied van Zuid-Holland en Zeeland. Als broedvogel heeft deze soort het liefst naaldhout op zandgrond, maar in de duinstreek bewoont hij ook wel doornige struwelen zoals van de duindoorn.

Mannetje en vrouwtje Goudvink vormen een paar voor het leven. Het nest wordt in een naaldboom of forse dichte struik gebouwd. Het wordt gemaakt van takken en mos en gevoerd met zachte materialen als vacht en dons. Het vrouwtje neemt het broeden op zich, beide ouders voeren de jongen. Ze brengen jaarlijks twee, soms zelfs drie legsels groot. Goudvinken eten voornamelijk allerlei bessen, onkruid- en boomzaden en -knoppen, speciaal knoppen van fruitbomen; de jongen krijgen ook insecten.

Buiten de broedtijd gaan de Goudvinken wat rondzwerven. In de wintermaanden neemt het aantal toe door trekkers en overwinteraars uit oostelijker en noordelijker landen. Van doortrek is het meest te merken in het najaar, tussen half oktober en half november. In sommige najaren vinden kleine invasies plaats. De herkomstgebieden van zulke vogels kunnen in Noorwegen en tot diep in Rusland liggen. Van voorjaarstrek wordt meestal weinig gemerkt, het meest nog in maart en begin april (bron: Sovon).

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Goudvink gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Goudvink
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Goudvink.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
21 54 46 51 44 23 32 29 22 23 34 42 49 49 50 61 64 63 56 52 51 42 46 44 34 31 29 34 27 26 28 26 20 22

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Goudvink behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Goudvinken hebben een gevarieerde biotoopkeus. De verspreiding sinds 1975 werd ijler bezuiden de Grote Rivieren, mogelijk door verdroging van bossen en gebrek aan jonge bosstadia. De verspreiding werd juist wat ruimer in het noorden van het land en delen van de Hollands-Zeeuwse duinen. Landelijk gezien lijken de aantallen niet veel verandering door te maken (bron: Sovon). …hoewel, de grafiek rechts toont toch duidelijk een stijgende lijn [DB].

Het aantal broedgevallen van de Goudvink in Meijendel daarentegen laat vanaf het begin van dit millenium een gestaag dalende lijn zien.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

 • Goudvink op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
 • De Goudvink op de CD van VWG-Meijendel. [CD niet meer verkrijgbaar]
  (bestand speelt na enkele seconden downloaden)
Geluiden zoeken op het internet.
 • In de vogelgids van staan geluiden van de Goudvink.
 • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
  Zoek ze via deze link.
 • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Goudvink
 • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
 • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top