Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Grote Kruisbek

Alle Vinken:
[euring: 16680]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Loxia pytyopsittacus | English: Parrot Crossbill
Deu: Kiefernkreuzschnabel | Fran: Beccroisé perroquet | Esp: Piquituerto lorito…


Foto van de Grote Kruisbek
Foto: Edwin Bax  
Man Grote Kruisbek; de vrouw is overwegend groen-geel.
Geen beschrijving beschikbaar…

de Grote Kruisbek is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelbescherming NL verwachtte in 2013 een invasie van Grote Kruisbekken. Verspreid over Nederland kon deze zeldzame kruisbeksoort in kleine aantallen waargenomen. SOVON bericht over die invasie van 2013. En in voorjaar 2014 trekt SOVON de aanwezigheid van veel Kruisbekken door naar het broedseizoen in dit bericht. Voor alle soorten Kruisbekken geldt dat het vroege broeders zijn die in januari al kunnen broeden. Op die pagina staat een link naar een uitgebreid artikel met details over de invasie en per kruisbekkensoort over de broedbiologie en waar je speciaal op moet letten bij 'broedverdachte' vogels.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Grote Kruisbek zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Grote Kruisbek.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Grote Kruisbek via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Grote Kruisbek.
top