Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Putter

Alle Vinken:
[euring: 16530]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Carduelis carduelis | English: Goldfinch
Deutsch: Stieglitz | Français: Chardonneret | Español: Jilguero


Foto van de Putter
Foto: Dibyendu Ash
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
Deze vinkensoort heeft een opvallend kleed met een rood gezicht en zwart met witte kop. In de vlucht valt vooral de brede gele vleugelstreep over de verder zwarte vleugel op. De stuit is wit en de staart is zwart met witte vlekken. Bovendelen zijn verder bruin en de onderdelen wit. De Putter is daarmee zeker één van Neerlands fraaiere vogels! Voor een zaadeter heeft hij een wat spitse en vrije lange snavel, uitermate geschikt om de zaden uit composieten zoals distels en paardenbloemen te plukken.

De Putter houdt van tamelijk open gebied met bomen en struiken. Putters hebben zich kunnen aanpassen aan door de mens gemaakte landschappen en is tegenwoordig ook te vinden in bosranden, parklandschappen, heggen, boomgaarden en tuinen. Mede daardoor is het aantal Putters in Nederland al jarenlang duidelijk in de lift. De belangrijkste voorwaarde aan het biotoop van Putters is een rijke vegetatie met veel kruidige gewassen, bij voorkeur van eerder genoemde composieten.

Niet alleen het uiterlijk is opvallend, ook de zang van de Putter is duidelijk herkenbaar en bestaat uit een snelle opeenvolging van korte, gevarieerde tonen. Hij laat de zang vooral tijdens de vlucht horen.

Mannetje en vrouwtje Putter bouwen samen een slordig komvormig nest in een struik, boom of heg. Het vrouwtje broedt de 4-6 eieren alleen uit, maar beide ouders brengen de jongen groot. Als er jongen zijn staan ook insecten op het menu. Vaak volgt een tweede broedsel.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Putter gemaakt door xeno-canto kaart
Putters en de mens
In de tijd van Jac P. Thijsse heette deze vogel nog 'Distelvink' vanwege de voedselvoorkeur. En ook de wetenschappelijke naam 'Carduelis' betekent distel. Maar als kooivogel kunnen ze kunstjes leren als het ophijsen van een miniatuuremmertje -'putten'- (zie het schilderij rechts van Carel Fabritius). Blijkbaar heeft de Putter daar zijn huidige naam te danken. Ook worden gekooide mannetjes soms gekruisd met kanaries om hybriden te kweken met fraaie zangkwaliteiten.

Met de Vogelwet van 1936 is in Nederland een eind gemaakt aan dergelijke praktijken. Maar nog steeds worden Putters, ook in Europa, het slachtoffer van vinkenbanen en lijmstokken.

Vanwege de distelzaden die ze eten worden Putters in de Christelijke symboliek nog wel eens geassocieerd met de doornkrans van Christus. Zo zijn Putters te vinden in diverse schilderijen als symbool van 'voorkennis' van de kruisiging. Bijvoorbeeld in "Madonna of the Goldfinch" van Raphael.Klik voor vergroting
Lees verder in de WikipediA.
lees meer…
Broedsucces Putter
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 24 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Putter.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '97   '99   '00   '01   '02   '05   '07   '10   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 1 1 1 10 3 5 8 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 5 8 4 8 8 20

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Putter behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
Het aantal Putters in Nederland is sinds 1975 flink aan het stijgen. Waar de soort eerst vooral in Laag-Nederland voorkwam, breidde deze zich in de loop van de tijd uit over de rest van het land. Vooral op de kleigronden vond de Putter een prima vestigingsgebied. Sinds de jaren '70 is het putterbestand meer dan verviervoudigd en de soort tamelijk algemeen geworden.

In Meijendel blijft het jarenlang een incidentele broedvogel tot er vanaf 2012 jaarlijks een toenemend aantal territoria wordt vastgesteld.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Putter op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Putter.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Putter
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top