Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Groenling

Alle Vinken:
[euring: 16490]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Chloris chloris | English: Greenfinch
Deutsch: Grünling | Français: Verdier | Español: Verder¢n com£n


CC-BY-SA-2.5   via Wikimedia Commons
De Groenling is van oorsprong een bewoner van bosranden en halfopen vegetatie, maar deze habitat is schaars geworden. Dankzij een enorm aanpassingsvermogen leeft deze vogel tegenwoordig ook in allerlei door de mens aangepast landschap, mits er maar voldoende dichte struiken te vinden zijn. Het is landelijk een jaarvogel en talrijke broedvogel.

Een mix van helder groene tinten en gele vleugelpennen verklaren de naam van de soort, al is het vrouwtje (onderste foto) wat grijziger groen dan de man. Zijn vrij zachte zang bestaat uit een reeks van roepjes en 'nasaal' gekwetter dat een beetje aan een kanarie doet denken. De Groenling eet voornamelijk zaden, knoppen en bessen, in de broedtijd aangevuld met insecten.

Het is een sociale vogel, vaak zijn meerdere nesten in dezelfde struik te vinden. Het is een komvormig nest van takjes, gras en stengels, gevoerd met mos en plantenwortels. De 4-6 eieren worden door het vrouwtje uitgebroed, beide ouders voeren de jongen. Jaarlijks worden meestal twee legsel grootgebracht.

's Winters fourageert hij in de regel groepsgewijs op stoppelvelden en braakliggend terrein, samen met andere vinkachtigen en gorzen. Incidenteel vertrekken Nederlandse Groenlingen naar zuidelijker streken, maar ze worden aangevuld met Scandinavische vogels dus de aantallen blijven min of meer gelijk. Ze zijn bijzonder trouw aan hun overwinteringsstek. Uit ringonderzoek is gebleken dat deze vogels jaar op jaar op dezelfde plek overwinteren (bron: VBNL).

Grafiek met territoria Groenling Grafiek met territoria Groenling
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
10 9 6 13 9 6 14 8 6 9 4 2 1 5 2 2 2 1 5 5 5 4 1 6 2 3 4 5 5 5 7 14 12 11

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Groenling.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Groenling behoort tot de ecologische groep soorten van boomgroepen, open bos en bosranden en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Landelijk stijgt het aantal broedparen (SOVON). In Meijendel is het aantal na een daling eind jaren '80, sinds medio '90 gestabiliseerd op een handvol territoria. Vanaf 2014 lijkt het aantal weer iets te stijgen.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Groenling via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Groenling.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top