Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Vink

Alle Vinken:
[euring: 16360]
Familienaam: Vinken (Fringillidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Fringilla coelebs | English: Chaffinch
Deu: Bunchfink | Fran: Pinson des arbres | Esp: Pinz¢n vulgar…


De Vink is de bekendste vogel van de vinkenfamilie. Het mannetje heeft een fraai roodachtig verenpak met grijsblauwe kop, het vrouwtje is hoofdzakelijk geelbruin gekleurd. Beide hebben opvallende witte vleugelstrepen en buitenste staartveren. Vinken komen overal voor waar bomen en struiken zijn, maar ze komen minder vaak voor in (buiten)wijken en stadstuinen dan soorten als Roodborst of Koolmees. In de winters zijn de aantallen Vinken in Nederland vaak veel groter door rondtrekkende wintergasten uit noordelijke streken. Dan ziet men ze in groepen fourageren in gezelschap van bijv. Kepen en Gorzen.

Beide ouders in spé bouwen samen een goed afgewerkt komvormig nest van mos en korstmos in een heg, struik of boom. Het wordt bekleed met wol, haren of veren en er komen in de regel zo'n 3 à 6 eieren in te liggen. Het vrouwtje broedt deze alleen uit, maar beide ouders brengen de jongen groot. Vinken eten hoofdzakelijk zaden, maar de jongen krijgen in het begin vooral ook insecten gevoerd.

In het niet eens zo verre verleden werden Vinken veel gehouden als kooivogel en uit die tijd stammen termen als 'op het vinkentouw zitten' en 'luistervinken deugen niet'.

Broedsucces Vink

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Vink.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
1 4 5 3 3 15 16 15 20 23 26 27 32 43 48 71 82 103 120 118 152 137 150 149 145 185 214 251 311 313 389 431 475 524

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Vink behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
de Vink staat op de 3e plaats in de 'Top 10' van meest Top 10
succesvolle broedvogels van Meijendel met 524 territoria

De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
De opkomst van de Vink in Meijendel is een waar succesverhaal: was het in 1984 één enkel territorium, in 2001 waren het er meer dan 100 en in 2015 is de 400 gepasseerd!
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Vink via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Vink.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top