Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Europese Flamingo

[euring: 1470]
Familienaam: Flamingo's (Phoenicopteridae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phoenicopterus roseus | English: Greater Flamingo
Deu: Rosaflamingo | Fran: Flamant rose | Esp: Flamenco común…


CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
Geen beschrijving beschikbaar…

De Europese Flamingo is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

In de WikipediA is een pagina over alle flamingo's als familie te vinden: WikipediA
Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Europese Flamingo.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Europese Flamingo via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Europese Flamingo.
top