Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Raaf

Alle Kraaien:
[euring: 15720]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Corvus corax | English: Raven
Deutsch: Kolkrabe | Français: Grand Corbeau | Español: Cuervo


De Raaf is de grootste zangvogel in Nederland, zelfs groter dan de Buizerd! En inderdaad, alle kraaiachtigen, dus ook de Raaf, behoren tot de zangvogels! Deze standvogel is een echte alleseter die vooral in de winter vaak bij aas te vinden is; de Raaf neemt als aaseter de plaats van gieren in waar deze ontbreken en ze zoeken soms, net als gieren, op hoogte zwevend naar voedsel.

Raven maken vaak een wat logge indruk als ze overvliegen en hun kenmerkende ‘krook-krook’ laten horen (beluister het geluidsfragment onder deze tekst). Het grote komvormige nest wordt in hoge oude bomen gebouwd van takken en stokken en met zacht materiaal gevoerd. Raven zijn heel vroege broeders, ze kunnen al in februari op eieren zitten en in april kunnen de eerste jongen uitvliegen

In de 19e eeuw was deze soort nog vrij algemeen op de diluviale gronden in het midden en oosten van het land. Felle bejaging was de oorzaak van het verdwijnen van deze soort uit Nederland; het laatste broedgeval bijna een eeuw geleden werd opgetekend in 1928. Sinds 1966 blijken pogingen tot herintroductie succesvol en in 2010 werd het aantal territoria geschat op 75 tot 95 broedparen. Wel is het aantal jongen minder dan in het begin van de vorige eeuw; als oorzaak wordt de beschikbaarheid van voedsel aangegeven.

Anno 2012 bestaat een stabiele kern op de Veluwe, is sprake van een lichte toename op de Utrechtse heuvelrug en zijn losse territoria aangetroffen in zuidelijk Flevoland, Drenthe, Salland en de Achterhoek. De laatste jaren is ook een toename van dispersie en trek waargenomen en tegenwoordig wordt zelfs een enkele Raaf waargenomen in het westen van het land. Eind januari kwamen meldingen binnen dat zich in de duinen tussen Katwijk en Scheveningen twee Raven zouden ophouden, evenzo uit andere natuurgebieden in het westen. Het aantal meldingen in de regio is in 2012 toegenomen en er worden vaker Raven gezien in de duinen, ook die van Meijendel.

Het bovenstaande is deels gebaseerd op een recent artikel in 'Holland's Duinen' nummer 59, april 2012. Click deze link en lees het gehele artikel.


de Raaf is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

In 2012 is vlakbij Meijendel een succesvol broedgeval vastgesteld waarbij twee jongen zijn uitgevlogen uit een nest in het landgoed de Horsten. Lees de nieuwsberichten hierover van mei en juni 2012.

Update feb. 2014. De Raaf lijkt zich in de regio te hebben gevestigd want ook tijdens wintertellingen in seizoen 2013-2014 is de soort enkele keren waargenomen in K7 en in K71.

Bescherming van de Raaf

Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Raaf staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Gevoelige soorten'. 'Gevoelige soorten': Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Raaf via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Raaf.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top