Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Gaai

Alle Kraaien:
[euring: 15390]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Garrulus glandarius | English: Jay
Deutsch: Eichelhäher | Français: Geai des chênes | Español: Arrendajo


Foto van de Gaai
Foto: Edwin Bax  
De Gaai is net als de Fuut jarenlang “prooi” geweest van de producenten van dameshoedjes vanwege zijn opvallende, bijna exotische blauwe veertjes in de vleugelbocht, die mooi contrasteren met het verder vrij grijsbruine verenkleed.

Waar deze kraaiachtige vroeger een uitgesproken bosvogel was, is hij nu eigenlijk overal wel te vinden, zelfs in stedelijke gebieden, mits er maar eikebomen in het biotoop voorkomen. Eikels is zijn favoriete voedsel, waar hij een voorraad van aanlegt om de winter mee door te komen.

Door het jaar heen is zijn schreeuw te horen. In het voorjaar kan de oplettende luisteraar ook het zachtgezongen liedje van de Gaai horen, opvallend melodieus en gevarieerd. Soms is ook een miauwende roep te horen die wat weg heeft van de roep van de Buizerd. De balts vindt aanvankelijk in groepen plaats en leidt tot paar- en territoriumvorming.

De Gaai is in Nederland een algemene broedvogel en standvogel. In de winter wordt nog al eens een uitbreiding van het aantal Gaaien vastgesteld met trekkende exemplaren uit Centraal- en Midden-Europa, soms zelfs met de omvang van een invasie.
Broedsucces Gaai
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Gaai.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
29 54 57 61 46 48 67 72 83 90 72 81 80 67 64 82 81 86 89 88 98 76 90 100 91 105 118 84 75 64 66 85 88 86

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Gaai behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding: sovon.nl.
Het aantal broedgevallen in Meijendel vertoont t/m 2010 een licht stijgende lijn. Deze trend is in 2011 doorbroken.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Gaai.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Gaai via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Gaai.
top