Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Gaai

Alle Kraaien:
[euring: 15390]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Garrulus glandarius | English: Jay
Deutsch: Eichelhäher | Français: Geai des chênes | Español: Arrendajo


Foto van de Gaai
Foto: Edwin Bax
De Gaai is net als de Fuut jarenlang “prooi” geweest van de producenten van dameshoedjes vanwege zijn opvallende, bijna exotische blauwe veertjes in de vleugelbocht, die mooi contrasteren met het verder vrij grijsbruine verenkleed.

Waar deze kraaiachtige vroeger een uitgesproken bosvogel was, is hij nu eigenlijk overal wel te vinden, zelfs in stedelijke gebieden, mits er maar eikebomen in het biotoop voorkomen. Eikels is zijn favoriete voedsel, waar hij een voorraad van aanlegt om de winter mee door te komen.

Door het jaar heen is zijn schreeuw te horen. In het voorjaar kan de oplettende luisteraar ook het zachtgezongen liedje van de Gaai horen, opvallend melodieus en gevarieerd. Soms is ook een miauwende roep te horen die wat weg heeft van de roep van de Buizerd. De balts vindt aanvankelijk in groepen plaats en leidt tot paar- en territoriumvorming.

De Gaai is in Nederland een algemene broedvogel en standvogel. In de winter wordt nog al eens een uitbreiding van het aantal Gaaien vastgesteld met trekkende exemplaren uit Centraal- en Midden-Europa, soms zelfs met de omvang van een invasie.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Gaai gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Gaai
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Gaai.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
29 54 57 61 46 48 67 72 83 90 72 81 80 67 64 82 81 86 89 88 98 76 90 100 91 105 118 84 75 64 66 85 88 86

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Gaai behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Sinds ongeveer 1975 breidde de Gaai zich uit over grote delen van West- en Noord-Nederland waar hij voordien schaars was of ontbrak. De aanplant van singels en (recreatie)bos speelde de Gaai hier in de kaart, net als de verstedelijking met bijbehorende groenvoorziening. Verminderde jachtdruk vormt regionaal een aanvullende reden. Op de hoge gronden bleven aantallen en verspreiding ongewijzigd (bron: Sovon).

Het aantal broedgevallen in Meijendel vertoont tot en met 2010 een licht stijgende lijn. Deze trend is in 2011 doorbroken, waarna de aantallen weer zijn gestabiliseerd.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Gaai op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Gaai.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Gaai
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top