Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Gaai

Alle Kraaien:
[euring: 15390]
Familienaam: Kraaien (Corvidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Garrulus glandarius | English: Jay
Deutsch: Eichelhäher | Français: Geai des chênes | Español: Arrendajo


Foto van de Gaai
Foto: Edwin Bax  
De Gaai is net als de Fuut jarenlang “prooi” geweest van de producenten van dameshoedjes vanwege zijn opvallende, bijna exotische blauwe veertjes in de vleugelbocht, die mooi contrasteren met het verder vrij grijsbruine verenkleed.

Waar deze kraaiachtige vroeger een uitgesproken bosvogel was, is hij nu eigenlijk overal wel te vinden, zelfs in stedelijke gebieden, mits er maar eikebomen in het biotoop voorkomen. Eikels is zijn favoriete voedsel, waar hij een voorraad van aanlegt om de winter mee door te komen.

Door het jaar heen is zijn schreeuw te horen. In het voorjaar kan de oplettende luisteraar ook het zachtgezongen liedje van de Gaai horen, opvallend melodieus en gevarieerd. Soms is ook een miauwende roep te horen die wat weg heeft van de roep van de Buizerd. De balts vindt aanvankelijk in groepen plaats en leidt tot paar- en territoriumvorming.

De Gaai is in Nederland een algemene broedvogel en standvogel. In de winter wordt nog al eens een uitbreiding van het aantal Gaaien vastgesteld met trekkende exemplaren uit Centraal- en Midden-Europa, soms zelfs met de omvang van een invasie.

Grafiek met territoria Gaai
 
Klik op een jaartal in dit overzicht voor een jaarlijst
met kaartje van kavels waar territoria zijn vastgesteld
Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
29 54 57 61 46 48 67 72 83 90 72 81 80 67 64 82 81 86 89 88 98 76 90 100 91 105 118 84 75 64 66 85 88 86

In alle 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Gaai.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.


de Gaai behoort tot de ecologische groep soorten van opgaand, gesloten bos en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Het aantal broedgevallen in Meijendel vertoont t/m 2010 een licht stijgende lijn. Deze trend is in 2011 doorbroken.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Gaai via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Gaai.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top