Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Roodkopklauwier

Alle Klauwieren:
[euring: 15230]
Familienaam: Klauwieren (Laniidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lanius senator | English: Woodchat Shrike
Deu: Rotkopfwürger | Fran: Pie-grièche à tête rousse | Esp: Alcaud¢n com£n…


Foto van de Roodkopklauwier
Foto: Edwin Bax  
Roodkopklauwieren zijn met hun ‘zwart-witte’ uiterlijk en roodbruine kruin en nek eenvoudig te herkennen. Adulte mannetjes verschillen van adulte vrouwtjes door een zwarte mantel (donkergrijs bij vrouwtjes), een donkerder roodbruine kruin en nek, een kleinere lichte teugelvlek en het meestal ontbreken van lichte delen rond het oog.
Bron: Sovon nieuws 2013-3 (zie hierna).

In SOVON nieuws 2013-3 staat een uitgebreid artikel over de Roodkopklauwier "Een fraaie soort uit het zuiden". Lees het via deze link

De Roodkopklauwier is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Deze soort komt als broedvogel voornamelijk voor in Zuid-Europa, vanaf midden Frankrijk en verder zuid- en oostwaarts. Doorschoten trekvogels worden (vooral in mei) nog wel eens in Nederland gezien. Het broedgebied van deze soort komt echter steeds zuidelijker te liggen.
Bescherming van de Roodkopklauwier
Ondanks het in Europa inkrimpende broedgebied en een licht afnemende trend geldt de Roodkopklauwier internationaal niet als een bedreigde vogel ('least concern'). Maar omdat het verspreidingsgebied zich in zuidelijke richting terugtrekt, is deze soort sinds 1956 uit Nederland verdwenen als broedvogel.
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

De Roodkopklauwier staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Uit Nederland verdwenen soorten'. 'Uit Nederland verdwenen soorten': Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van De Roodkopklauwier.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Roodkopklauwier via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van De Roodkopklauwier.
top