Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Klapekster

Alle Klauwieren:
[euring: 15200]
Familienaam: Klauwieren (Laniidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lanius excubitor | English: Great Grey Shrike
Deu: Raubwürger | Fran: Pie-grièche grise | Esp: Alcaud¢n real…


Foto van de Klapekster
Foto: Edwin Bax
Een witte stip op een struik in Meijendel blijkt een Klapekster met grijs-wit verenkleed en zwarte elementen.
Als je in de wintermaanden in Meijendel een lichte stip bovenop een struik ziet, is er een redelijke kans dat het een Klapekster is. Dichterbij gezien zijn een grijs en wit verenkleed te onderscheiden, met een zwart masker, zwarte staart met witte zijden en zwarte vleugels met witte vleugelvlek. De snavel heeft een haakvormige punt.

De Klapekster was een broedvogel in Nederland en dan vooral op heidevelden, hoogvenen en kap- of stormvlaktes in het bos, in 1999 voor het laatst op de Veluwe. Tegenwoordig zijn het 'slechts' doortrekkers en wintervogels in zeer klein aantal, die voornamelijk uit Zweden komen.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit hagedissen, (woel-)muizen en kevers die ze net als andere klauwieren aan stekels en prikkeldraad spietsen. Zo leggen ze een voorraadje aan.

De Klapekster kent 7 ondersoorten waarover in Dutch Birding 32, 2010 (pp. 258-264) een artikel verscheen (Engelse tekst). Lees het via deze link.

Hoeveel Klapeksters in Nederland overwinteren is sinds 2007 gedurende zes winters onderwerp van studie geweest. De bevindingen zijn in Limosa 88 (2015) gepubliceerd. Kijk ook op de site van Sovon.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Klapekster gemaakt door xeno-canto kaart
2012 was het Jaar van de Klauwieren
2012 was voor Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang stonden zowel de Klapekster (wintergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel in Nederland) centraal. Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties van Grauwe Klauwier en twee landelijke wintertellingen van Klapeksters hebben op het programma gestaan. Meer informatie op de speciale site van Sovon.
Broedsucces Klapekster

De Klapekster is geen broedvogel in Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.
Voor de landelijke spreiding: Sovon.
Rond 1950 nestelden er nog vele tientallen paren Klapekster op structuurrijke heidevelden en veengebieden in Drenthe, Twente, de Veluwe en zuidoostelijk Noord-Brabant. De aantallen namen echter zeer snel verder af naar rond 15 paren omstreeks 1990. In 1999 vond het laatste zekere broedgeval plaats, op de Noord-Veluwe (bron: Sovon).
Bescherming van de Klapekster
De Klapekster is sinds de eeuwwisseling uit Nederland verdwenen als broedvogel en staat daarom op de Rode Lijst. Ook in de EU gaat het slecht met deze soort, al is er recent in Duitsland een opleving. Om de Klapekster terug te krijgen als broedvogel is in ieder geval grootschalig herstel van heide- en hoogveengebieden nodig. Dat in combinatie met de nodige beheermaatregelen en rust zou een aantrekkelijk habitat kunnen zijn. De kans daarop lijkt echter niet heel groot (bron: ).

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Klapekster op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Klapekster.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Klapekster
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top