Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Klapekster

Alle Klauwieren:
[euring: 15200]
Familienaam: Klauwieren (Laniidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lanius excubitor | English: Great Grey Shrike
Deu: Raubwürger | Fran: Pie-grièche grise | Esp: Alcaud¢n real…


Foto van de Klapekster
Foto: Edwin Bax  
Een witte stip op een struik in Meijendel blijkt een Klapekster met grijs-wit verenkleed en zwarte elementen.
Als je in de wintermaanden in Meijendel een lichte stip bovenop een struik ziet, is er een redelijke kans dat het een Klapekster is. Dichterbij gezien zijn een grijs en wit verenkleed te onderscheiden, met een zwart masker, zwarte staart met witte zijden en zwarte vleugels met witte vleugelvlek. De snavel heeft een haakvormige punt.

De Klapekster was een broedvogel in Nederland en dan vooral op heidevelden, hoogvenen en kap- of stormvlaktes in het bos, in 1998 voor het laatst op de Veluwe. Tegenwoordig zijn het 'slechts' een doortrekkers en wintervogels in zeer klein aantal, die voornamelijk uit Zweden komen.

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit hagedissen, (woel-)muizen en kevers die ze net als andere klauwieren aan stekels en prikkeldraad spietsen. Zo leggen ze een voorraadje aan.

De Klapekster kent 7 ondersoorten waarover in Dutch Birding 32, 2010 (pp. 258-264) een artikel verscheen (Engelse tekst). [link]

Hoeveel Klapeksters in Nederland overwinteren is sinds 2007 gedurende zes winters onderwerp van studie geweest. De bevindingen zijn in Limosa 88 (2015) gepubliceerd. Kijk ook op de site van SOVON.

de Klapekster is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

2012 was voor Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang stonden zowel de Klapekster (wintergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel in Nederland) centraal. Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties van Grauwe Klauwier en twee landelijke wintertellingen van Klapeksters hebben op het programma gestaan. Meer informatie op de speciale site van SOVON.
Bescherming van de Klapekster
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Klapekster staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Uit Nederland verdwenen soorten'. 'Uit Nederland verdwenen soorten': Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Klapekster zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Klapekster.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Klapekster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Klapekster.
top