Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Klapekster

Alle Klauwieren:
[euring: 15190]
Familienaam: Klauwieren (Laniidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lanius minor | English: Lesser Grey Shrike
Deu: Schwarzstirnwürger | Fran: Pie-grièche à poitrine rose | Esp: Alcaud¢n chico…


Foto van de Kleine Klapekster
Foto: Dûrzan Cîrano
CC BY-SA 3.0  via Creative Commons
De Kleine Klapekster lijkt sterk op de 'gewone' Klapekster, maar is beduidend kleiner en heeft meer zwart op zijn kop. Deze kleine klauwier was vroeger in Nederland een zeer zeldzame broedvogel, maar wordt hier nu alleen incidenteel als dwaalgast waargenomen. Kijk bij Dutch Avifauna voor een overzicht daarvan (knop links).

Het voedsel bestaat uit insecten en een enkele muis. De Kleine Klapekster broedt van Polen tot Italië (ook plaatselijk in Zuid-Frankrijk) en dan oostwaarts tot in Kazakhstan en Noord-Iran. De soort overwintert in Zuidelijk Afrika.

Een vrij recente waarneming (2017) vond plaats op Texel. Lees het verslag -mèt enkele prima foto's- via deze link.

In Dutch Birding 32, 2010 (pp. 258-264) verscheen een artikel over ondersoorten van de Klapekster (Engelse tekst) geschreven door Jelmer Poelstra. [link]
2012 was het Jaar van de Klauwieren
2012 was voor Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang stonden zowel de Klapekster (wintergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel in Nederland) centraal. Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties van Grauwe Klauwier en twee landelijke wintertellingen van Klapeksters hebben op het programma gestaan. Meer informatie op de speciale site van Sovon.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kleine Klapekster gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kleine Klapekster
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top