Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kleine Klapekster

Alle Klauwieren:
[euring: 15190]
Familienaam: Klauwieren (Laniidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lanius minor | English: Lesser Grey Shrike
Deu: Schwarzstirnwürger | Fran: Pie-grièche à poitrine rose | Esp: Alcaud¢n chico…


Foto van de Kleine Klapekster
Foto: Dûrzan cîrano
CC-BY-SA-3.0   via Wikimedia Commons
Geen beschrijving beschikbaar…


de Kleine Klapekster is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Meer informatie op de site van SOVON.

In Dutch Birding 32, 2010 (pp. 258-264) verscheen een artikel over ondersoorten van de Klapekster (Engelse tekst) geschreven door Jelmer Poelstra. [link]

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Kleine Klapekster via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Kleine Klapekster.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top